Trenger du barnehageplass fra høsten 2018? Da har du søknadsfrist 1. mars.

Fristen og søknaden gjelder for både plass i private og kommunale barnehager for barnehageåret 2018-2019. 

Har du plass allerede, trenger du ikke å søke.

Søke

Søke barnehageplass nå

Rett til plass

Ved hovedopptaket har du lovfestet rett til barnehageplass. Den retten gjelder:

  • for barn som er fylt ett år innen 30. november ved årets hovedopptak
  • dersom det er søkt barnehageplass innen fristen 1. mars.

Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen.

Hjelp?

Du kan også kontakte kundesenterteret i rådhuset, barnehagene eller helsestasjonene, dersom du har spørsmål om søknad om barnehageplass.

Det er Drammen kommune som tar imot skjemaene, og sender søknaden videre til den enkelte barnehage.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er anledning til å endre prioritering etter søknadsfristen 1. mars.