Har du barn født i 2018 og ønsker barnehageplass fra august 2019, må du huske å søke innen fristen 1. mars.

Ønsker du å bytte barnehage, er fristen også 1. mars.

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontkakt med Forvaltningskontoret på 32 04 43 00