Fra og med uke 24 tas det ukentlig prøver av vannkvaliteten i badevann i kommunen

Tjernene i marka viser også denne gang at de har stabilt god vannkvalitet og innbyr til bading/rekreasjon hele sommeren. Badevannskvaliteten i elva viser bedring fra forrige uke, men på prøvetakingsdagen (onsdag) var det fortsatt steder der bading frarådes, spesielt plaskedammen på Åssiden elvepark.