En nettbasert plan innenfor sosial og emosjonell kompetanse og språk er utarbeidet.

Kompetansesenteret for barnehage, skole, oppvekst og introduksjon har gjort og gjør et viktig arbeid for å utvikle digitale planer som oppleves betydningsfulle og praksisnære for ledere, lærere og pedagoger. Målet er at nettsidene blir brukt som et nyttig arbeidsverktøy innen ledelse, kompetanse- og kunnskapsdeling. 

Ressursene er samlet på ett sted, nærmest som en ressursbank, som hele tida kan etterfylles, ikke med penger, men med ny kunnskap og gode erfaringer.

Kompetansesenteret med nattbasert sosemplan
BILDE: Målet er at nettsidene blir brukt som et nyttig arbeidsverktøy innen ledelse, kompetanse- og kunnskapsdeling, sier kompetansesenterets utviklingsrådgiver Reidun Kleven, utviklingsleder Ingvild Waage, og utviklingsrådgiverne Ole Magnus Hetland og Lise Hellerud. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Ressursbank – rik kunnskapskilde

– En slik ressursbank har vi savnet i mange år, så nå har vi ryddet og strukturert alt fra overordnede retningslinjer og veiledninger til gode samhandlingsråd, sier utviklingsleder Ingvild Waage.

Ressurspersoner innenfor barnehage, skole og Senter for Oppvekst har sammen med prosjektlederne Reidun Kleven, Lise Hellerud og Ole Magnus Hetland utarbeidet en nettbasert plan både innenfor sosial og emosjonell kompetanse og språk, planer som skal videreutvikles og holdes vedlike.

Sosemplanen ble lansert 14. februar. Språkplanen har vært tilgjengelig siden juni 2018. I tillegg til å sikre helhet og systematikk i læringsløpet skal nettressursene være et verktøy for pedagogene og et styringsverktøy for lederne. Planene bidrar også med nyttig informasjon til foreldre og foresatte.

Levende nettsider under én paraply

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på nettsidene, som er lette å orientere seg i, det er god søkefunksjon og flere veier til målet, sier Reidun Kleven, og legger til at brukerne av de digitale arbeidsverktøyene selv har levert både artikler og videosnutter.

Samarbeidet skaper et levende dokument og vi får hele tida nyttige innspill, slik at sidene blir bedre og bedre. Dette gjør at brukerne føler at nettsidene er en god ressurs i arbeidshverdagen. Her kan de finne mye fagstoff samlet under én paraply, sier Kleven, og får samtykkende nikk fra sine kolleger.

I utarbeidelsen av sosemplanen har arbeidsgruppa hatt det forebyggende perspektivet. Utviklingen av disse sidene startet i januar 2017, og arbeidet har vært som å legge et puslespill, hvor alt henger sammen for å få til et godt, helhetlig bilde.

Kompetansesenter har digitalisert sosemplanen
BILDE: I utarbeidelsen av sosemplanen har arbeidsgruppa hatt det forebyggende perspektivet. Her viser kompetansegruppa fram nettsidene. Fra venstre Ole Magnus Hetland, Reidun Kleven, Lise Hellerud og Ingvild Waage.

Lærer best i samspill

På spørsmålet om hvorfor sosialisering og empatiske evner er viktige for dagens barn og unge – og for voksne – svarer firkløveret fra kompetansesenteret:

– Det er alltid viktig hvordan vi voksne samspiller med barna, at vi er varme og grensesettende. At vi trener på sosiale ferdigheter med et forebyggende perspektiv. Trygge barn lærer bedre og er mer mottagelige for læring. Sosial kompetanse gir rom for annen læring, samt at barn lærer best i samspill med andre. Med ei god “grunnpakke” takler man bedre hverdagens utfordringer.

- Emosjonell kompetanse er grunnlaget for sosialt samspill, lek og språkutvikling i barnehagen. Små barn snakker gjennom følelsene sine, de leter etter følelsesmessige svar fra de voksne slik at vi kan støtte de i følelsesreguleringen. Det er derfor viktig at vi voksne hele tida er bevisste væremåten i forhold til barna, understreker Ole Magnus Hetland.

Nettsidene sosemplanen og språkplanen har flere redaktører som mottar tips, kvalitetssikrer sidene, samt legger ut nytt stoff. For alle gode forslag hilses velkommen.

– Vi kjenner ikke til at andre kommuner har tilsvarende nettsider, men vi vet at andre nå “snuser” på sidene våre. Vi har reist rundt til byens barnehager og skoler, samt hatt kick-off for kommunens pedagoger, for å informere om dette nyttige pedagogiske arbeidsverktøyet. Det er viktig å løfte opp denne kunnskapsbaserte opplærling. At det er nettbasert gjør det enkelt å fornye og utbedre sidene raskt, sier Ingvild Waage, og legger til:

– Samarbeid vektlegges høyt, samt gode relasjoner og trygghet. En bevisst trening på disse områdene settes i høysetet, da det handler om å bli den beste utgaven av seg selv.

Les mer om sosemplanen.

Les mer om språkplanen.

Les mer om IKT-satsingen.