Arbeidet med sosial kompetanse startet systematisk i Drammen for 10 år siden: Norges beste skole i 2009 og Norges beste barnehage i 2012.

Begge satsingene vektlegger sosial kompetanse som ett av de prioriterte områdene​.

Begrunnelsen for å velge sosial kompetanse som ett av flere satsingsområder var selvsagt med bakgrunn i utfordringsbildet i barnehage og skole i Drammen, men det nasjonale fokuset på dette kompetanseområdet var også økende. ​

sosemplanen med ansatte fra Fjellhagen barnehage
BILDE: Ansatte ved Fjellhagen barnehage deler sine erfaringer med byens pedagoger. Alle foto: Kjetil Nilssen.

Godt liv og god læring

Både rammeplanen for barnehage og læreplanverket for grunnskolen omtaler sosial kompetanse og vektlegger at barn, unge og deltakere trenger ett sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gjør dem i stand til å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling.​

Ludvigsenutvalget omtalte sosial kompetanse som den sjette grunnleggende ferdigheten. Sosial og emosjonell kompetanse er, sammen med språklig kompetanse, helt avgjørende for et godt liv og videre læring. I Drammen har dette blitt realisert gjennom utarbeidelsen av to helhetlige planer; språkplanen og sosemplanen. Planene er verktøy for å kunne jobbe helhetlig og få en god progresjon i hele læringsløpet. ​

Sosemplanen med elever fra Rødskog skole
BILDE: Helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse viser hvordan man kan jobbe med følelser, sosiale og emosjonelle ferdigheter. Her med elever fra Rødskog skole.

Sosiale og empatiske ferdigheter

Helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse gir oversikt over de viktigste verktøyene og modellen man har. Den viser hvordan man kan jobbe med følelser og sosiale og emosjonelle ferdigheter, den hjelper dersom vanlig pedagogikk ikke er nok og den forteller hvordan man skal gå fram for å forebygge, avdekke, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom noen blir mobbet eller krenket på annet vis. ​

​Her finner pedagoger opplegg som kan hjelpe dem til å jobbe systematisk og helhetlig med barn og unges sosiale ferdigheter, opplegg og inspirasjon til å trene ungdomsskoleelevene i livsmestringskompetanser og opplegg for å holde de viktige store kompetanseløftene Være Sammen, PALS og Læring for livet levende i barnehager og skoler. ​Her er tips og råd til hvordan kommunalt ansatte kan gjøre den store oppgaven sammen med andre som foreldre/foresatte, frivilligheten og arbeidslivet.​

Barn og unge blir hele gjennom en fin balanse mellom bruk av hodet og bruk av hjertet, og ​kommunen mener planen kommer til å bidra til et varmere og rausere Drammen.​

Les mer:

Sosemplanen.

Språkopplæring.