Fra 2. januar til 1. juli neste år er Spiraltunnelen stengt. Tunnelen er ferdig til jul neste år. Det vil bli jobbet på nattestid fram til sen høst 2020.

I disse dager er det vedlikeholdsarbeid av fjellsidene ved portalområdet i inngangspartiet til Spiralen. Blant annet skal trær og busker fjernes, og bolting og nett skal minske rasfaren. Fjellsikringen varer fram til oktober.

Spiralen har seks slynger gjennom eruptive bergarter, nederst granittporfyr (kommet med isen) og øverst basalt (vulkansk opprinnelse). Den er kåret til verdens sjette mest spesielle tunnel av CNN Travels, og nå kan den kanskje klatre oppover på lista med diverse lyseffekter?

Spiralen utbedres prosjektleder Heidi Strandvik fra Byprosjekter
Prosjektleder Heidi Strandvik fra Byprosjekter foran inngangsportalen til Spiralen. Nå har sikringsarbeidet startet i fjellveggen: fjerne vegetasjon, renske ned løs stein, bolte og sikre med nett rundt portalområdet. Alle foto: Birgitte Simensen Berg
Spiralen tunnelåpning med vegetasjon i fjellskråningen
BILDE: Trær og busker klorer seg fast i fjellsprekkene på oversida av Spiraltunnelåpningen. Nå er det meste fjernet for å sikre mot steinsprang.

Himmelens farger i tunnelen

Byens politikere ønsker at tunnelen skal bli mer attraktiv: blant annet skal det lyssettes cirka 30 meter i hver etasje, som har seks og halv runde. Etasjene får også tall, slik at man hele tida vet hvor man er på tunnelturen opp eller ned. Lyssettingen i hver etasje blir også i forskjellige farger tatt fra himmelens eget fargekart (morgen, ettermiddag, blåtimen og kveld).

Dagens troll skal få et nytt bosted i friluft til glede for barna i Klokkergården barnehage. Inn i tunnelen flytter det originale spiraltrollet med taukropp sammen med familien sin, som også skal lyssettes. Trollsporene vil være synlige både på vegg og tak.

– Håpet er at disse tiltakene vil gjøre Spiralen mer spennende til glede både for drammensere og tilreisende, sier prosjektleder i Byprosjekter, Heidi Strandvik, som forteller at betalingsautomaten er flyttet til parkeringsplassen ved toalettanlegget på toppen av Spiralen.

Sikkerhet i høysetet

– Tunnelen skal bli tryggere og sikrere enn den er i dag, sier Strandvik, og legger til at fram til tunnelen stenges etter nyttår er tunnelen åpen med visse unntak av cirka 10 minutter for å kjøre bort stein. Ellers blir arbeidene gjort nattestid når tunnelen likevel er stengt.

Noen av oppgraderingene som skal gjøres:

  • Brannventilasjon
  • Ledelys
  • Nytt nødnett/nødstasjoner/nødstrøm
  • Havarinisjer og rømningstunnel
  • Bergsikring i tunnel og tunnelåpning nede
  • Vann- og frostsikring
  • Nytt asfaltdekke gjennom hele tunnelen

Prosjektleder Heidi Strandvik passer på at det ikke fjernes mer vegetasjon enn nødvendig, og fjellsikringsarbeiderne Martin Stamnesøy og Michael Marjala fra Gjerden fjellsikring, samt Knut-Arne Lysebo fra GDA henger i stroppen.

Spiralen sikres arbeiderne ved traktor og henger
BILDE: Knut-Arne Lysebo (GDA), Martin Stamnesøy og Michael Marjala (Gjerden fjellsikring) er både høyt og lavt i fjellveggen rundt og over portalen til Spiraltunnelen. Mye av vegetasjonen og løse steiner er allerede fjernet. Nå står bolting for tur.

– Vi holder nå på med vegetasjonsrensk og trefelling for å unngå rotsprengning i den porøse fjellsida. Det skal også lages en middeltidlig adkomstvei på toppen av portalen. Så blir det rappellering i fjellsida for å fjerne løs stein og sikre fjellsida med bolter og nett, forteller trioen, der de står blant store anleggsmaskiner.

Fjellsikringsarbeiderne Stamnesøy, Marjala og Lysebo forsikrer prosjektleder Strandvik at vegetasjonen som kan bevares blir stående over inngangspartiet til Spiraltunnelen.

 

Spiralen sikres gammel bolting
BILDE: Gammel bolting avdekkes. Tunnelen ble åpnet i 1961 av kong Olav. Nå skal ny bolting gjennomføres for å sikre fjellsida i mange år fram i tid.

Når tunnelen er oppgradert etter alle kunstens regler, kunne det kanskje være en idé at bussen Buster eller en selvgående buss får fast helgerute til Spiralen – til glede for små og store friluftsentusiaster.