Bergsikring og vedlikehold av portalområdet har startet.

Gjerden Fjellsikring AS skal fjerne vegetasjon, renske vekk løs stein, bolte og sikre med nett rundt portalområdet. I tillegg skal de bytte sikringen på toppen av portalen utvendig. Dette arbeidet skal være ferdig før et mer omfattende utbedringsarbeid starter i november.

Spiralen sett fra lufta
BILDE: Spiralen – både tunnelen og friluftsområdet på toppen – er godt besøkt året rundt, da det er inngangsporten til Drammensmarka. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Tunnelen stenges januar 2020

De stenger ikke tunellen utover noen korte perioder inntil 10 minutter, da de tar ned stein fra veggen. Da vil det alltid være to sikkerhetsmenn som stopper trafikken.

Arbeid som krever lenger stenging vil utføres etter klokka 23.00, da tunellen alltid er stengt. Større vedlikeholdsarbeid starter i november.

Tunnelen blir stengt fra 2. januar 2020 til 1. juli 2020. Alt sikringsarbeid er gjort til 1. juli, mens innredning og ferdigstilling med dekke og liknende vil skje om natta fram til desember 2020.

Spiralen tunnelåpningen
BILDE: I disse dager skal det skal det fjernes vegetasjon, renske vekk løs stein, bolte og sikre med nett rundt portalområdet.