Hva liker du og hva savner du der du bor spurte vi? Spørreundersøkelsen er avsluttet. Vi takker for deltagelsen.

illustrasjon over en fremtidsby med alternative kjøretøy og grønne tak
BILDE: Hvordan ønsker du at Drammen skal være i fremtiden?
Kommunen ønsket ditt innspill til hva som er viktig for deg når du har valgt elle skal velge bolig. Vi ønsket også svar på hva du liker, men også hva du savner der du bor.

Vi takker for deltagelsen. Undersøkelsen er nå avsluttet etter god deltagelse fra innbyggerene. 

Ved å klikke på denne lenken kommer du til undersøkelsen.

Tilgjengelige språk/ languages: Norsk, English, Polski, Türkçe, عربي.
Som en takk for din deltagelser er du med i trekningen av 10 gavekort á kr. 1.000,- som kan benyttes hos 200 butikker, serveringssteder og på opplevelser i Drammen.

Bakgrunn for undersøkelsen 

Drammen kommune v/ Byplan gjennomfører en spørreundersøkelse for å kartlegge behov, synspunkter og idéer samt preferanser knyttet til valg av bolig blant innbyggerne i Drammen. 
Kommunen har en målsetning om å legge til rette for en stor variasjon av boliger av god kvalitet, innenfor ulike prisnivåer og med ulik utforming i alle deler av byen. Vi er opptatt av å videreutvikle bydelenes særpreg og nærmiljøkvaliteter, som sammen med et variert boligtilbud skal gi innbyggerne mulighet til å bli boende i samme området i ulike faser av livet.

Hva skal resultatene brukes til?

Resultatene skal fungere både som et generell kunnskapsgrunnlag for den strategiske boligplanleggingen i kommunen, og det skal brukes konkret som et innspill til kommunens planarbeid på Gulskogen og Drammen Kommune Eiendomsutviklings prosjekter på Konnerud.

Resultatene vil bli presentert i forbindelse med politisk behandling av anbefalt utviklingsretning og føringer for videre planprosess for Gulskogen Nord høsten 2019. De vil også inngå som en del av planarbeidet for Skalstadskogen, som er i oppstartsfasen. Som en del disse planarbeidene, blir resultatene tilgjengelige på kommunens nettside og innsynsportalen.
Spørreundersøkelsen utføres av Drammen kommune i samarbeid med Drammen kommunes Eiendomsutvikling, utførende konsulent er Rodeo Arkitekter AS.

Databehandling og personvern

Vi samler geografiske data for å kunne koble behov til steder, men alle data anonymiseres i sin helhet og vil ikke kunne spores tilbake til deg. Les mer om hvordan data fra undersøkelsen behandles her.