Regjeringens forslag til statsbudsjett er i hovedsak i samsvar med forutsetningene som ble signalisert i kommuneproposisjonen i vår, og inneholder ingen store overraskelser. Drammen kommune ser ut til å få en vekst i de frie inntekter på om lag 100 millioner kroner, en vekst på 2,8 prosent i forhold til inneværende år.

Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til Drammen kommunes inntektsutvikling som følge av lavere befolkningsvekst enn det som hittil har vært lagt til grunn.

Økte inntekter

Regjeringen varsler imidlertid en betydelig økning i årets skatteanslag. Dette forventes å gi økte skatteinntekter til Drammen kommune i 2017.

Ordfører Tore Opdal Hansen
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen

Av nye tiltak registrerer jeg med glede at regjeringen forsterker satsingen på tidlig innsats i skoler og barnehager med i alt 200 millioner kroner. Dette har vi lenge vært opptatt av i Drammen, og nå får vi litt drahjelp.

Det er også positivt at det opprettes flere fagskoleplasser og at regjeringen lanserer en pakke for yrkesfagene til 65 millioner kroner. Samfunnet trenger mestere like mye som vi trenger mastere.

Fjell 2020

Spesielt gledelig for Drammen er det at regjeringen foreslår å bevilge 9,6 millioner kroner til Fjell 2020 i neste års budsjett. Det er en økning på to millioner kroner i forhold til i år.

Dessuten foreslås det å opprette 40 nye studieplasser ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Regjeringen ønsker også å etablere 500 nye studieplasser på landsbasis innenfor IT i løpet av de neste fire årene.

Holmenbrua og sykehus

Regjeringen foreslår å avsette midler til planlegging av reguleringsplan for Holmenbrua. Ellers følges nytt sykehus på Brakerøya opp med en bevilgning på 425 millioner kroner i 2018. Dette var ventet, men det er godt at vi nå kan legge årevis med usikkerhet bak oss. Nytt sykehus kommer som planlagt!