Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøker Fjell, nærmere bestemt Galterud skole og Galterudhallen, fredag formiddag. Statsråden fikk en orientering om hvilke tiltak som er igangsatt, hva de statlige midlene brukes til og hvilke resultater som er oppnådd.

- Stat og kommune har et felles ansvar for områdeutvikling, og det er viktig at Drammens erfaringer deles med flere, sa Sanner, og viste til en erfaringskonferanse som skal være i Oslo i begynnelsen av mars. Der er Drammen invitert.

statsråd Jan Tore SannerStatsråd Jan Tore Sanner får en god orientering av ordfører Tore Opdal Hansen om byutvikling og prosjektet Fjell 2020 med alle dets aktiviteter, områdeutvikling og tjenestetilbud. Etterpå understreker statsråden viktigheten av å løfte fram bydeler, som for eksempel Fjell.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Jan Tore Sanner Galterud skole
Marit Theiste Østlie, seksjonsleder for interkultur og fritid Fjell, forteller statsråden om de mange tilbudene til ungdommene som bruker Neon aktivitetshus.

statsråd Sanner på vei til Galterudhallen.
Som avslutning av sitt timelange opphold i Drammen og på Fjell, blir statsråd Jan Tore Sanner vist rundt i Galterudhallen av ordfører Tore Opdal Hansen og elevrådsrepresentantene Tiril Kleverud Hansen og Hashir Awan fra Galterud skole. En blid og fornøyd statsråd takker for et hyggelig og nyttig besøk på Fjell.Statsråd Jan Tore Sanner befaring i Galterudhallen.