Kunnskaps- og integreringsminiser Jan Tore Sanner og Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland møtte unge drammensere på sin såkalte integreringsturné fredag ettermiddag.

Stedene som ble besøkt var:

  • Åssiden videregående skole (kombinasjonsklassene)
  • kafeen Jordbærpikene (jobbsjansenprosjektet)
  • Papirbredden/biblioteket (Internasjonale Drammen, Introduksjonssenteret og Drammen minoritetsråd)

Også integrerings- og mangfoldsdirektør Libe Rieber-Mohn og tidligere regionaldirektør i IMDI, Lisbeth Dahlin, kom på besøk.

statsrådenes integreringsturne ordfører taler
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen ønsker statsrådene Jan Tore Sanner og Linda Hofstad Helleland velkommen til Drammen og Åssiden videregående skole. – Byen har innbyggere fra 140 land, og kombinasjon med norskopplæring og språkopplæring i bedrift gir bedre jobbmulighet. Introduksjonssenteret har jobbagenter, som har som mål å skaffe rett deltaker til rett arbeidstaker, forteller ordføreren. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Filmdiskusjon med statsråd Sanner

Ordfører Tore Opdal Hansen og Monica Myrvold Berg fra Buskerud fylke ønsker statsrådene velkommen til Drammen og Åssiden videregående skole med sine kombinasjonsklasser for ungdom i alderen 16-22 år med kort botid i Norge.

Kombinasjonsklassene har elever fra Drammen kommune som tar grunnskole for voksne og elever fra Åssiden videregående skole.

Statsrådene Jan Tore Sanner og Linda Hofstad Helleland lanserer kampanjefilm mot negativ kontroll og tvangsekteskap, og etter å ha sett filmen diskuterer elever fra kombinasjonsklassen og minoritetsrådgiver Gudmund Rype filmen med statsrådene.

IMDIs film vises for elever og statsråder
BILDE: Filmen som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har laget om tvangekteskap gjør inntrykk, og blir vist et par ganger. Noen av elevene synes filmen var trist og skremmende.

Se IMDIs film om tvangsekteskap.

Nøkkelen til en trygg jobb

– Norsk, kompetanse og kunnskap er nøkkelen til få en trygg jobb, sier statsråd Jan Tore Sanner, og forteller at spesielt annen generasjon med innvandrerbakgrunn gjør det godt på skolen.

Statsråd Jan Tore Sanner snakker med elever
BILDE: Runde bords-samtaler gir elevene og statsrådene en fin anledning til å lære av hverandre. Her er statsråd Jan Tore Sanner og fylkespolitiker Monica Myrvold Berg i samtale med en elev fra kombinasjonsklassen.

– Det er viktig å løfte fram gode eksempler, så det er derfor vi er her. Og vi er opptatt av hverdagsintegrering, som blant annet dugnad, forteller Sanner, og legger til at man skal ha respekt for hjemlandets kultur, men man må vite hvordan det er å leve i det norske samfunnet.

Sanner ser for seg tre baller: en blå som er hjemlandet, en gul som er Norge, og ved å "smelte sammen" blått og gult får man en grønn ball – som kan symbolisere å leve med to kulturer i sitt nye land.

Linda Hofstad Helleland i samtale med eritreiske jenter
BILDE: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland får høre om skolehverdagen og kontakten med familien i hjemlandet Eritrea av Kokob Tadese, 19 år, og Liya Gebrezgabher, 20 år.

– Alle unge skal få velge hvordan de vil leve, og ingen skal oppleve å bli tvangsgiftet. Vi har en plikt å si fra hvis det skjer, sier Linda Hofstad Helleland, og statsrådene spør ungdommen hva de kan gjøre hvis de kommer opp i slike situasjoner.

– Det er trist og skummelt. Og noen ganger vanskelig å si i fra, synes noen av ungdommene.

Via nettsida dittegetvalg.no kan man snakke anonymt og få råd når det gjelder vanskelige livssituasjoner.

Libe Rieber-Mohn også med på statsrådenes integreringsturne
BILDE: integrerings- og mangfoldsdirektør Libe Rieber-Mohn og tidligere regionaldirektør i IMDI, Lisbeth Dahlin, får et innblikk i hvordan det er å være elev i kombinasjonsklassen for ungdom i alderen 16-22 år med kort botid i Norge.

Kafébesøk med jobbsjanse

Turen går så videre til Jordbærpikene på Gulskogen senter. Her får statsrådene møte personalet i kafeen, arbeidsgiver og prosjektleder i Jobbsjanseprosjektet, Rania Sheyki.

Deretter gikk turen til Papirbredden og Minoritetsrådet, som er en paraplyorganisasjon av innvandrerorganisasjoner i Drammen.

Statsrådene møter Silva-Harper og Havva Curkurkaya fra Internasjonale Drammen og ansatte ved Introduksjonssenteret i Drammen kommune, som arbeider med kvalifisering av flyktninger.

Internasjonale Drammen er det viktigste prosjektet når det gjelder å få flyktninger i arbeid. Her samarbeider flyktningertjenesten, NAV, Drammen kommune og næringslivet for å flyktninger og innvandrere i arbeid. De stiller også med mentorer for flyktningene. Her har flere med høy utdanning kommet raskt i arbeid.

Etter en innholdsrik og lærerik ettermiddag i Drammen, er håpet at besøket vil bidra til enda bedre integreringsarbeid i tida framover.