Styr unna Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra kommende helg til fellesferien, oppfordrer Statens Vegvesen i en pressemelding.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Bjørnstjerne Bjørnsons gate (fylkesvei 282)  stenges mellom Knoffs gate og Telthusgata fra fredag 9. juni klokka 21.00 til mandag 12. juni klokka 06.00

Årsaken er omfattende gravearbeider. Det fører til sterkt redusert framkommelighet i dette området. Omkjøring blir skiltet. Telthusgatekrysset blir kun holdt åpent østover for utrykningskjøretøy og tungtrafikk som ikke kan bruke omkjøringsvegene.

NB! Stengingen av Telthusgatekrysset vil bare pågå kommende helg i nevnte tidsrom.
Arbeidene i Knoffs gate krysset vil pågå helt fram til fellesferien.

 Oversiktskart