Kalenderen viser tidlig oktober og det er stille ved Stordammen på Konnerud, men for noen få måneder siden var det et yrende liv i og ved dammen.

Stordammen utbedres kartskisse
BILDE: Kartet viser hva som skal gjøres de nærmeste månedene ved Stordammen nedenfor eiendommen Fredly.

Nå kan badende og friluftsinteresserte i alle aldre glede seg til neste år. Da vil området nedenfor Fredly bli flott og innbydende for dem som trives i vann og på land. Drammen kommune har fått 700.000 kroner fra Miljødirektoratet til oppgradering av dette statlig sikrede friområdet.

Oversiktsbilde over Stordammen med dunkjevler i forgrunn
BILDE: Stillhet på og ved Stordammen en høstdag med staslige dunkjevler i forgrunnen. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Ryddig og tilgjengelig

− Drammen kommune og Aktiv Veidrift har nå startet arbeidet ved Stordammen for å gjøre området penere og mer tilgjengelig, sier landskapsarkitekt i Drammen kommune, Sofie Viker Broen, og forteller hva som skal gjøres:

− Vi skal montere benker, bygge badebrygge, så plen, fjerne siv, plante trær, fylle på sand og løvskogkratt skal tynnes. Og målet er at arbeidet skal være ferdig innen årsskiftet.

Stordammen plassen som skal utbedres
BILDE: Gravemaskinen er på plass, og her skal det bli veldig fint, lover Sofie Viker Broen i Drammen kommune, og peker ut området som skal utbedres.

Enda finere skal det bli å rusle på turstien mellom badeplassene ved Stordammen.

Da er det bare å glede seg til å se det ferdige resultatet av utbedringen, som blir årets julegave for alle dem som er glad i rekreasjonsområdet i og ved Stordammen.

Stordammen skogsti mellom badeplassene
BILDE: Landskapsarkitekt Sofie Viker Broen rusler på stien som binder sammen badeplassene på Stordammen.