Stortingets utdannings- og forskningskomité har vært på besøk i Drammen for å lære om Læringsløp Drammen.

Under besøket fikk stortingspolitikerne blant annet en orientering om skolesatsingen i Drammen og besøke Ung 11 som ble startet opp som det fjerde og siste forsterkningstiltaket i Læringsløp Drammen i fjor høst.

- Vi har fortalt om det vi jobber med i Drammen, og så gir vi også komitéemedlemmene noen råd om det de bør jobbe mer med for at vi skal bli enda bedre skoleeiere i Drammen, sier utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal i Drammen kommune.

Ordfører Tore Opdal Hansen er fornøyd med besøket og mener det er verdifullt at stortingspolitikerne som jobber med ulike fagfelt, ser hvordan det jobbes ute i kommunene.

- Jeg tror det er viktig når man sitter på Stortinget og vedtar de overordnede føringene, at man får et innblikk i hvordan dette virker og hvilke erfaringer man gjør seg lokalt.