Drammen kommune inviterer alle organisasjoner, lag, virksomheter og privatpersoner til å bli med på felles strandrydding.

Strandryddeaksjonen 2018

Som forberedelse til Strandryddeuken 29. april – 5. mai, trenger vi tips til hvor det er spesielt mye søppel å rydde, hovedsakelig langs Drammenselva og Drammensfjorden.

Da kan vi samle kreftene der, og hjelpe hverandre med å fjerne avfallet.

Meld derfor inn ditt «søppelsted»!

Dette kan du gjøre på to måter:

  1. Registrer et forsøplet område i Ryddeportalen: https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/
  2. Send oss en e-post, så legger vi inn for dere:

Det er selvsagt lov til å opprette egne ryddeaksjoner, og invitere andre til å bli med.

Følg med på kommunens hjemmesider for mer informasjon om hvor du kan hente ryddeutstyr og sette igjen ryddet avfall.