Transport av rivingsmateriell fra Stronghytta via Svarttjern, Stiboltkrysset og Sparavollen.

Kjøringen i marka vil ta cirka ei uke, og i den forbindelse bes turgåere om å være ekstra vaktsomme når de ferdes i dette området.

I forbindelse med transporten vil det trolig bli skader på veiene, men dette utbedres når rivingen og borttransporten er ferdig.

Stronghytta må rives på grunn av dårlig konstruksjon og råte, og vil bli erstattet med ei ny hytte.

Drammensmarka med turstier
BILDE: Bragernesåsen er et mye besøkt turområde fra morgen til kveld. Nå må turgåere være ekstra aktsomme denne uka, da det blir tungtransport på turveiene på grunn av riving av Stronghytta. Alle foto: Birgitte Simensen Berg
Stronghytta skal rives
BILDE: Gamle Stronghytta snart historisk. Hytta rives i disse dager, og etter hvert vil det komme ei ny stronghytte på plass.