Noen av parkens store bøketrær er syke og må felles for å unngå sykdomsspredning til andre trær.

Bacheparkens bøkelund
BILDE: Det er oppdaget plantesykdom blant enkelte av bøketrærne i Backeparken på Landfalløya. De syke trærne må fjernes for å unngå smitte til nærstående, friske trær. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Felles for å bevare

Det er oppdaget plantesykdommene Kretzschmaria deusta og Phytophthora ramorum på noen av Bacheparkens store bøketrær, som medfører at disse trærne må felles. Dette for å hindre spredning og fordi trærne er i ferd med å råtne på rot innenfra.

Ole Gunnar Grundstrøm, rodeleder hos Håkonsen og Sukke, og parkforvalter Alf Håland i Drammen kommune er på befaring blant bøketrærne i Bacheparken, som har den trafikkerte Rosenkrantzgata som nærmeste nabo.
– Vi har allerede hogget ned et par trær, og nå står det tredje treet for hogg, forteller Håland, og plukker vekk noen blader for å komme til området med svart kullskorpe, hypoxylong, på bøketreets stamme.

– Svart kullskorpe angriper raskt frisk ved, og treet svekkes og råtner – bokstavelig på rot – slik at det bare er skallet, barken, som står igjen. Enten faller treet til slutt av seg selv eller ved hjelp av et lite vindpust. Derfor er viktig at vi får felt treet, slik at det ikke utgjør fare for folk som ferdes i parken eller nærliggende gater, legger Grundstrøm til.
Bacheparken nedsaget, sykt bøketre
BILDE: Det er allerede hogget ned et par syke bøketrær, som er kjørt bort og brent. Nå står det tredje og forhåpentligvis siste treet for hogg, Noe også parkforvalter Alf Håland i Drammen kommune og Ole Gunnar Grundstrøm, rodeleder hos Håkonsen og Sukke, håper på.

Soppspore sprer smitte

Sporene fra svart kullskorpe kan spres med vinden, løvverket, ja, de kan også sette seg fast på skoene dine når du tråkker rundt i parken eller skogen. Derfor er det viktig å felle de syke trærne for å hindre smittespredning slik at de friske trærne bevares.

– De syke trærne, som vi feller, blir kjørt bort og brent, forteller Ole Gunnar Grundstrøm, og peker opp på trekrona til et sykt, siamesisk tvillingtre. Bladverket er glissent, et tydelig tegn på sykdom.
Bacheparken bøketrærs bladkroner
BILDE: Bøketrærnes bladverk er glissent, et tydelig tegn på sykdom.
Han og Håland flytter blikket fra trekrona og bøyer seg ned. De sjekker trestammen og pirker fram den svarte kullskorpa, som både kjennes og ser ut som kull. Noen av trærne har også klynger med snyltende honningsopp.
Bacheparken honningsopp på bøketrestammen
BILDE: Honningsoppen er Norges skadeligste slekt av hattsopper. Den angriper levende trær, især gran, ved at mycelet vokser opp gjennom røttene og danner en mørk, sentral kjerneråte som brer seg fra stammen og oppover. Honningsoppen kan også drepe treet hurtigere ved å trenge inn mellom barken og veden og ødelegge sevjelaget.
– Entreprenører og egen kontroll med trespesialist, såkalt arborist, sjekker jevnlig trærne i byens parker. Selv om vi ser honningsopp på treet er det ikke sikkert at det bør felles, forteller Alf Håland, og peker på et bøketre som huser klynger av honningsopp.

Begge ser ut over Bacheparken, og er enige at de skal gjøre alt for å bevare parken mest og best mulig intakt også i årene som kommer. Byen trenger grønn lunger med friske trær.
Bacheparken svart kullsopp på bøketrestammen
BILDE: Alf Håland og Ole Gunnar Grundstrøm sjekker trestammen og pirker fram den svarte kullskorpa, som både kjennes og ser ut som kull. På grunn av plantesykdommen står det godt over 100-årige treet på rundt 30 meter nå for fall.