Arkitektteamene tenker og tegner, og onsdag 3. april var de samlet igjen for å dele ideene som har kommet ned på papiret.

Det er fire arkitektteam med hvert sitt fokusområde:

1) Nordic office of architecture/Norconsult fokuserer på bolig og mobilitet.
2) Powerhouse Company/Skajaa arkitektkontor/Bollinger/Grohmann fokuserer på barn i byen.
3) Arkitema architects/Civitas/Dronninga Landskap/Cowi fokuserer på å komplettere Drammen sentrum i tråd med overordnende mål.
4) Fragment/Vill arkitektur/Vill energi/Økologi og bærekraft fokuserer på gjenbrukspotensiale og bærekraft.

Sykehusområdet sett fra lufta
BILDE: Dagens sykehusområde som kommer til å se svært annerledes ut etter at sykehusets funksjoner flyttes til Brakerøya i 2025. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Sykehusets framtid?

Skjære av toppen av blokka, og gjenbruke resten til leiligheter, barnehage med mer. Rive hele blokka. Bygge om sykehuset eller skjære biter av det. Splitte bygget i to på tvers eller langs. Beholde blokka og lage fantastiske leiligheter med flott utsikt og med balkonger. Morgensol på ei side og kveldssol på motsatt side. Vinduer og balkonger på endeveggen ut mot byen. Vide bygget ut i bredden og åpne opp blokka. Lage blokka lavere med matproduksjon på taket. Forskjellige fasademuligheter, for eksempel grønne vekster i og på bygningskroppen. Bygg med økosystem.

Flytte ungdomsskolen tett inntil blokka. Ny barneskole og flerbrukshall i området til Dampsentralen.

Helseknutepunkt med relevante tjenester. Undersøkelser viser at det ikke blir stigning i varehandelen, men i helsetjenester.

Sykehusområdet arkitektene lytter og kommer med utfordringer.
BILDE: Arkitektene lytter og ser hverandres forslag til utvikling av sykehusområdet. Etterpå blir det workshop, hvor hvert av teamene diskuterer hvilke utfordringer man står ovenfor i de forskjellige forslagene. Kan alle de gode forslagene gjennomføres, mon tro?
Sykehusområdet arkitektgruppene presenterer sine forslag og tanker
BILDE: Fire arkitektteam presenterer forslag og tanker om hvordan dagens sykehusområdet kan utvikles med tanke på god og framtidsrettet bokvalitet og miljøbevissthet.

Sykehusområdets framtid?

Dra linjer fra skolen og marka til parken og elva. I dag er 50 prosent av boligene i området småhus. Ha høye og lave boliger. Bygge funksjonelle hus for småbarnsforeldre. Sosial blanding i bydelen. Lave og tette boområder. Mellomrommene skal brukes til felles oppholdsrom. Gate som fungerer som et bakgårdsrom. Lokale torg og nabolagsparker. Eplehage og orkidépark. Boliger rundt tun.

Bilfritt område. Helse- og fotgjengerbydelen. Barn skal bevege seg fritt og trygt. Tenke livsfaser, fra barn til eldre. Kvalitet og tetthet til en lavere kostnad enn dagens leiligheter. Tilby annet enn dagens nybygging i sentrum og til ei annen målgruppe.

Kudalsbekken gjenåpnes og sildrer gjennom hele området. Sol og skygge skal spille på lag i boområdene. Området skal gjenspeile og tilrettelegge for et sunt liv mellom marka og elva. Helse er meg: helsetilbud, livsstil, stimulere til bevegelse, sosial interaksjon og avkobling.

Flytte dagens sykkeltrasé i Haugesgate til den andre sida av veibanen. Hvordan designe for mennesket? I dag er bilen kongen: Flytte parkeringsplassene et stykke unna boområdet, slik at bilistene “tvinges” til å gå til og fra bilen. En mobilitetsplan for å bedre folkehelsa. Sykehusområdet er innenfor bomringen. Struping av biltrafikken. Parkeringshus med plantevegg. Ny bildelingsordning, god tilrettelegging for elbiler og -sykler. Økte bussavganger.

Få flere folk i sentrumsbutikken og fremme bykulturen: på sykehusområdet matbutikk, helsepleie, kafé og andre alternative tilbud, som blir et supplement og ikke en konkurrent til sentrumshandelen.

Sykehusområdet Joy og Magnus svarer på spørsmål fra arkitektene.
BILDE: Børresenelevene, Joy Ange Munyeshyaka og Magnus S. Rognebakke, har ønsker for området, som de villig deler med arkitektene. Ungdommene er svært spente på hvordan området blir seende ut når sykehuset flytter ut.

Ungt blikk på framtida

Joy Ange Munyeshyaka, 9. trinn, og Magnus S. Rognebakke, 8. trinn, på Børresen skole har vært med fra starten av når det gjelder planleggingen av skolens nærområde, og har gjort seg noen tanker:

– Sykehusblokka er et trist skue, mener Joy.

– Det kommer an på byggene rundt hvordan dagens sykehusblokk vil fungere, sier Magnus, og legger til at det er dårlig plass i dagens skole og liten plass til å leke.

– Det er greit å flytte for oss ungdommene og vi trenger mindre plass enn småbarna, da vi bare står og prater eller holder på med mobilen. Mellom Øren og Børresen skole er det liten plass til aktivitet, sier Magnus, og forteller at mange unge busser til og fra gjøremål. Å tilrettelegge for de populære elsyklene hadde vært fint.

Sykehusområdet utvikles ved hjelp av ungdomsskoleelevene Joy og Magnus
BILDE: Ungdomsskoleelevene Joy og Magnus er glad i byen sin, og spesielt blir det fint å få et bekkefar som renner tvers gjennom dagens sykehusområdet synes de. De er også spent på hva som skjer med dagens ruvende sykehusbygg. De som mange andre i Drammen by.

På spørsmålet om hvordan ungdommen selv ønsker å bo som voksne hadde de også noen tanker om:

– Ønsker å ha hage med trær, at det er et fint sted for barn og at vi kjenner naboene, sier Joy, mens Magnus ønsker seg:

– Få litt hyttefølelse. At man kan gjøre noe personlig med bostedet. Holde på ute, sage ved og liknende som vi gjør på hytta.

Arkitektverkstedet ble avsluttet med at hvert team skulle identifisere to utfordringer til teamet de diskuterte materialet til, som innspill til vurderingskomiteens arbeid med tilbakemeldingene i etterkant av verkstedet.

I juni blir det utstilling, hvor skissene og forslagene til hva sykehusområdet kan brukes til blir presentert.

Les om utviklingen av sykehusområdet og første arkitektverksted.