Togstasjonen på Brakerøya er et viktig trafikknutepunkt med begrenset parkeringsmuligheter for pendlere på stasjonsområdet. Håpet er at flere nå velger sykkelen som framkomstmiddel.

Som et ledd i sykkelsatsningen i Drammen ønsker Drammen kommune og Buskerudbyen, i samarbeid med Bane Nor, å bedre sykkelparkeringen med et sykkelhotell, slik at flere pendlere forhåpentligvis velger å sykle til og fra Brakerøya stasjon.

Sykkelhotell på Brakerøya stasjon
BILDE: Trygt og tørt kan syklen din stå mens du er på jobb eller har andre gjøremål. Nytt sykkelhotell er innflyttingsklart på Brakerøya stasjon. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Sykkelhotellet er låsbart med plass til 39 sykler. Av disse er 10 parkeringsplasser for el.sykler. Brukerne åpner sykkelhotellet, som er kameraovervåket, med en Bane Nor-app. I tillegg er det plassert ei sykkelpumpe og en krakk utvendig.

Sykkelhotell på Brakerøya stasjon med sykkelpumpe
BILDE: En krakk og ei sykkelpumpe er satt opp i tilknytning til sykkelhotellet på Brakerøya stasjon.

Bane Nor står for framtidig eierskap, drift og vedlikehold av sykkelhotellet på Brakerøya stasjon.