Drammen kommune sertifisert som sykkelvennlig bedrift

Varaordfører Yousuf Gilani tok i mot sertifiseringsbeviset. Her sammen med sykkelkoordinator Sigrun Daken Ganz.

Nå ruller Syklistenes Landsforening ut en sertifiseringsordning for sykkelvennlige bedrifter! I samarbeid med FutureBuilt har åtte arbeidsplasser i Oslo, Bærum, Asker og Drammen vært pilotprosjekter. Fredag 7. april ble ordningen lansert under et arrangement i Oslo rådhus.

Målet med sertifiseringsordningen er å legge best mulig til rette for at ansatte skal velge sykkelen til jobb. God tilrettelegging fremmer motivasjon for de som sykler i jobbsammenheng og kan på sikt øke andelen som sykler til, fra eller i forbindelse med arbeid.

Oslo, Bærum, Asker og Drammen signerte i 2015 FutureBike – en felles erklæring om tilrettelegging for sykling. Ett av de felles tiltakene var å feie for egen dør med å tilrettelegge for sykkelvennlige kommunale arbeidsplasser. Gode sykkelfasiliteter skal friste de ansatte til å sykle til jobb, sier Birgit Rusten, programleder i FutureBuilt.

Syklistenes Landsforening har driftet pilotprosjektet og har i samarbeid med FutureBuilt og kommunene Asker, Bærum, Drammen og Oslo valgt ut åtte pilotprosjekter. I Oslo er det Oslo rådhus og Renovasjonsetaten som er pilotprosjekter, i Bærum er det Rykkinn skole og Kommunegården, i Asker er det Asker rådhus og Jørgensløkka 66 og i Drammen er det Drammen rådhus og Helsetjenesten i Drammen.

I første fase av sertifiseringen ble det foretatt en reisevaneundersøkelse blant de ansatte. Deretter fulgte en befaring og vurdering av fysiske fasiliteter, mål, tjenester og tiltak. Deltakerne i pilotprosjektet fikk bronse-, sølv- eller gullsertifisering, alt etter hvor god score virksomheten har. Drammen ble bronsesertifisert ved denne korsveien.  

Bedriftene i pilotprosjektet har også mottatt en tilstandsrapport med oppskrift på hvordan virksomheten kan arbeide videre for at flere ansatte skal velge sykkel.

Rapport for Drammen rådhus (pdf) 
Rapport for Drammen helsetjeneste (pdf)