Sikringsarbeidene som har pågått er ferdige.


Nå kan du igjen rusle og nyte utsikten fra Thurmanns vei.
Foto: Birgitte Simensen Berg

Thurmannsvei er nå åpnet igjen, etter å ha vært stengt for allmennheten i en måned. Arbeidene med å utbedre turveien tok lengre tid enn planlagt.

- Rapporten vi fikk fra geoteknikker, med anbefalinger om utbedring, var basert på hva som var synlig fra turveien i forhold til områder med mulig rasfare, sier Sofie Viker Broen, landskapsarkitekt i Drammen kommune.

- Da entreprenørene startet å fjerne de synlige løsmassene rapporten hadde påpekt, viste det seg at fjellet bak var så løst at det raste ut langt mer enn det vi hadde antatt. Entreprenøren foreslo da å sette opp et steinsprangnett langs ett område. Kort fortalt skyldes forsinkelsen merarbeid grunnet løsere fjellmasser enn først antatt, forklarer Broen.

Det som nå gjenstår er oppretting av deler av rekkverket. De områder hvor rekkverket ikke er helt patent er merket. Men rassikringsarbeidet er avsluttet og det er trygt å ferdes langs Thurmannsvei.

Arbeidene langs Thurmannsvei er et rutinemessig forebyggende tiltak som kommunen gjør hvert tredje år.

Disse arbeidene er utført i sommer: 

  • Døde trær er fjernet
  • Store trær er felt for å unngå rotsprengning
  • Løse blokker og stein er fjernet
  • Steinsprangnett er montert på et større område etter at veggen først ble renset for vegetasjon og løs stein
  • Bolting og sikring av store blokker som potensielt kan gli ut