− Dette kurset har forandret livet mitt, og folk sier de ikke kjenner meg igjen. Jeg har nå en helt annen tankegang. Er blitt flinkere til å ta det som kommer, samt å legge ting bak meg, sier Torill Berntsen.

− Kurset har gjort meg mer bevisst. Jeg må jobbe hele tida med meg selv: Tenke positivt, ikke gruble og la negative tanker kverne og kverne, sier Randi Dale.

Berntsen og Dale er to av ti kursdeltakere som i fjor høst deltok på lavterskeltilbudet “Takk, bare bra” i regi av Helse, sosial og omsorg i Drammen kommune. Kurset går i korthet ut på å bryte gamle, negative tanke- og handlingsmønstre, som kan resultere i skadelige psykiske og fysiske reaksjoner. Målet er at kursdeltakeren skal få det bedre, både med seg selv og andre.

Nytt kurs starter 7. mars med 8-10 deltakere i lokalet til Lærings- og mestringssenteret, Landfalløya 78, hver torsdag fra klokka 12.00-14.00. Gry Kristin Obst og Hilde Danielsen fra Forebyggende helseteam for eldre er kursholdere, og bidrar til at deltakerne lærer ulike selvhjelpsmetoder.

Takk, bare bra - HSO kurs
BILDE: Kursdeltakerne, her representert ved Torill Berntsen og Randi Dale, har hatt stor personlig gevinst og glede av å gå kurset “Takk, bare bra”. Humørtyvene er fakket og grensesetting er lært takket være kursholderne Hilde Danielsen og Gry Kristin Obst fra Forebyggende helseteam i Drammen kommune. Foto: Birgitte Simensen Berg

Livets utfordringer

“Takk, bare bra” henvender seg til eldre som opplever at de ikke gleder seg over det samme som før. De kan oppleve ensomhet, ha fysiske plager, føle nedstemthet og depresjon. Kursdeltakerne lærer metoder for å styre tanker og oppfatninger for å forebygge og mestre blant annet depresjon.

Mange blir fortalt av både helseansatte og personer i sitt eget nettverk at de må ta vare på seg selv, spesielt når de står i utfordrende og langvarige belastninger som pårørende. Kurset setter den enkelte i stand til å bli mer bevisst egne ressurser og hvilken makt og myndighet hver enkelt har i egne liv til å jobbe med måten man håndterer og kontrollerer vanskelige utfordringer på.

Øving gjør mester

Kurset krever at man ønsker å sette av tid til å jobbe med nye teknikker. Øving gjør mester og alle kan lære noe nytt hele livet. “Takk, bare bra” er et såkalt psykoedukativt kurs, som har som mål å redusere bekymring og grubling, som mange sliter med og kanskje spesielt i eldre år med mye livserfaring, på godt og vondt.

Psykoedukative kurs går ut på at kursdeltagerne lærer å hjelpe seg selv, blant annet ved å kjenne igjen symptomer tidlig, forebygge tilbakefall og aktivt fremme egen helse ved hjelp av ulike teknikker. “Takk, bare bra”-kurset er sunt folkevett satt i system og er et velprøvd konsept.

Vellykket motbakkeløp

− Jeg har vært deprimert på grunn av mye sykdom og død i nær familie, men nå er jeg blitt penset inn på et nytt tankespor. Jeg har roet meg, er ikke så andpusten lenger fordi jeg anvender pusteteknikker. Jeg puster gjennom smerter, og sovner raskt om kvelden, forteller Torill Berntsen, som gleder seg over at hun er blitt et nytt menneske med turgåing, mye overskudd og lyst til å bidra med frivillig innsats.

− Tanker er ikke farlige. Vi har tusenvis av tanker, som kommer og går i løpet av ett døgn, forklarer kursleder Hilde Danielsen, og legger til at tankene kan ufarliggjøres, koordineres, sjekkes ut og sendes videre.

− Man blir ikke trøtt av glade tanker. Det er viktig å se framover og ikke bakover. Ta vare på lykkestundene og være til stede her og nå, mener Randi Dale.

− Nå har dere fått lappen og en startpakke takket være kurset “Takk, bare bra”. Dere er selvkjørte, sier kursleder Gry Kristin Obst, som sammen med Hilde Danielsen gir kursdeltakerne en god klem og lykke til-ønsker på veien ut av den åpne døra på Lærings- og mestringssenteret.

Ønsker du informasjon eller å delta, kan du ringe Gry Kristin Obst på telefon 32 04 90 64/416 64 513 og Hilde Danielsen 32 04 82 00/952 29 750.

Informasjon er tilgjengelig på nettsida til Lærings- og mestringssenteret. Brosjyre om tilbudet er også sendt til alle fastlegekontorene.