Flere turgåere trosser veisperringene som er satt opp i begge ender av Thurmanns vei og går på veien selv om sperringen ikke er til å misforstå. Blant annet er det observert en rekke barnehagebarn som gikk på turveien.

 Thurmanns vei forbudtskilt
Skilt og fysisk sperring som viser at Thurmanns vei i disse dager er stengt på grunn av fjellsikring.
Alle foto: Vei, natur og idrett

Det fjernes store stein fra fjellsiden, så det er veldig farlig å oppholde seg på turveien. Det er mer løs stein enn først antatt, slik at arbeidet ikke vil bli ferdig i løpet av denne uka.

Entreprenøren regner med at det gjenstår 14 dagers arbeid, slik at Thurmanns vei kan åpnes i uke 25.

Det er livsfarlig å bruke Thurmanns vei som turområde i disse dager, da løs stein fjernes fra fjellsiden.

Thurmanns vei steinsprang