Fra og med 1. april er Trond Julin konstituert som rådmann i Drammen kommune. Kommunaldirektør Kari Høyer har sagt opp sin stilling og vil fratre 1. oktober.

For å ivareta Julins og Høyers nåværende funksjoner vil det fra 1. april bli konstituert to nye kommunaldirektører, som begge er rekruttert internt i kommunen.

Dette er midlertidige stillinger frem til kommunereformen trer i kraft fra 1. januar 2020.

Direktør for økonomi og næring

Paul Røland vil gå inn i stillingen som kommunaldirektør for økonomi og næring. Røland har siden 2007 vært daglig leder av Drammen Eiendom KF og har bred erfaring fra privat og offentlig sektor.

Direktør for kultur, idrett, byliv, service og administrasjon

Sten Petter Aamodt går inn i stillingen som kommunaldirektør med ansvar for kultur, idrett og byliv og service og administrasjon. Aamodt har siden 2011 vært virksomhetsleder for Vei, natur og idrett i Drammen kommune. Fra 2006 til 2011 var han beredskapssjef hos Fylkesmannen i Buskerud. Han har også bred erfaring fra Forsvaret.