Aktivitetskampanjen U-Go for ungdomsskoler er i regi av Bedriftsidretten med Buskerudbyen som støttespiller. Kampanjeperioden var 3.-31. mai. Alle ungdomsskoleklasser i hele Norge kunne delta gratis, og hvor klassen konkurrerte sammen som et lag.

Klasse 9 C, Kjøsterud ungdomsskole, var klart best i Buskerud og har vunnet den nasjonale klassepremien i aktivitetskampanjen U-Go. Premien er at hele klassen får stå i fansonen på én Strømsgodset-kamp. Dette er trukket ut blant alle skolene i Norge, som hadde fem aktive eller flere.

Stas og spennende

Hele klassen skal på fotballkampen, forteller Stine Bergeli, elevrådsrepresentant, som mottok både fruktkurv og diplom på vegne av klassen fra Trond Solem, prosjektleder i Buskerudbyen, og samferdselsplanlegger Sigrun Dalen Ganz fra Drammen kommune begge syklet til premieutdelingen.

U-Go aktivitetsvinnere er Kjøsteruds 9 C
BILDE: Elevrådsrepresentant Stine Bergeli mottar diplom og fruktkurv i tillegg til Strømsgodset-kamp for hele klasse 9 C som vinnere av U-Go, aktive på skoleveien, i konkurranse med ungdomsskoleelever i hele Norge. De glade givere er samferdselsplanlegger Sigrun Dalen Ganz fra Drammen kommune og Trond Solem, prosjektleder i Buskerudbyen. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Kampanjen har som mål å øke hverdagsaktiviteten til ungdomsskoleelevene. Hver enkelt elev registrerer selv sin reisevei til og fra skolen på en egen app, og man sanker poeng ut i fra aktivitetsnivået. Dette skal være et lavterskeltilbud, fordi man ønsker at flest mulig skal delta. For å oppnå maksimal poengsum hver dag trenger eleven bare å bevege seg 500 meter til skolen og 500 meter fra skolen.

Jeg sykler i sommerhalvåret og går om vinteren, og har en cirka 1,5 kilometer skolevei, forteller Elton Tarakaj, som spiller fotball på fritida.

Cirka en halv time bruker jeg på skoleveien, sier Julia Scott, mens klassevenninnen Stine Bergeli bruker et kvarters tid.

Trioen føler at skoleveien er trygg og de bruker gjerne bakgatene, hvor det ikke er så mye biltrafikk.

Kunne tenke oss flere og bedre fortau og sykkelveier. Og at man ryddet langs skogstiene, slik at det er lettere og tryggere å komme seg fram, sier niendeklassingene, som synes det bare er positivt å gå eller sykle til skolen.

For det gjør godt for hele kroppen med uteaktivitet – også hodet trenger frisk luft for å yte sitt beste.

U-Go Kjøsteruds 9 C aktive på skoleveien
BILDE: Hele klasse 9 C samlet i skolegården. Elevene føler at hverdagsaktivitet er bra, og de er flinke til å gå og sykle. Sykkelparkeringa er nemlig full av tohjulinger.