Komitéleder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen, ønsket 24. januar å besøke hjembyen Drammen for å lære mer om pilotprosjektet Under samme tak. Et boligbesøk til det tiltenkte fosterhjemmet i Skogliveien på Gulskogen ble det også tid til.

Familiehjem for søsken tar utgangspunkt i at fosterhjemmet er barnas hjem. Kommunen stiller bolig til rådighet og søskengruppa flytter inn sammen med fosterforeldrene. Fosterfamilien gis nødvendig støtte, både økonomisk og faglig. Dersom det likevel blir brudd mellom barn og fosterforeldre er det de voksne som må flytte, slik at barna beholder hjem, skole og venner.

Søskenflokken samlet

Programsjef Sissel Aarak fra SOS-barnebyer, ordfører Tore Opdal Hansen og ansatte i kommunens barnevern, representert ved Hugo Limkjær, Elisabeth Lyshaug, Mette Barth Andersen og Anders Liverud, tok imot og informerte stortingsrepresentant Johnsen om fosterhjemsprosjektet Under samme tak.

Under samme tak komitéder Kristin Ørmen Johnsen besøker barnevernet
BILDE: Komitéleder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen, besøker hjembyen for å lære mer om pilotprosjektet Under samme tak i regi av SOS-barnebyer. Her noterer hun flittig gode innspill og erfaringer fra prosjektet. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Prosjektet startet i 2018 i regi av SOS-barnebyer for å utvikle en modell med fosterhjem for søsken, som fritt kan brukes av alle kommuner i Norge. I tillegg til Drammen er kommunene Lillehammer og Ringerike med i pilotprosjektet.

− Regjeringen jobber med en ny barnevernsplattform med blant annet ettervern fram til 23 år. At Drammen er med i fostersøskenprosjektet i regi av SOS-barnebyer og at byen nå skal få et eget hus med plass til flere søsken og fosterforeldre er interessant, sier komitéleder Kristin Ørmen Johnsen.

− Per i dag har ikke systemet i kommunen vært rigget til å ta imot familier med mange barn, så vi synes det er spennende å være en pilot i dette samarbeidsprosjektet sammen med SOS-barnebyer, sier ordfører Tore Opdal Hansen.

Under samme tak ordfører Tore Opdal Hansen og Sissel Aarak fra SOS-barnebyer
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen forteller leder i nasjonale program SOS-barnebyer, Sissel Aarak, at Drammen nå skal få et eget hus med plass til flere søsken og fosterforeldre.

− I Norge har vi vært engasjert i dette temaet i 10 år og rundt 70 år i utlandet. I Norge er barnevernet godt utviklet, og denne oppgaven ønsker vi å løse sammen med kommunene, siden de har ansvaret. Per i dag er det altfor mange søsken som splittes når de må i fosterhjem, mener Sissel Aarak, lederen av det nasjonale programmet i SOS-barnebyer.

Kvalitet og kostnad

− Dette er et spennende prosjekt for oss i barnevernet, da vi har stort fokus på forebyggende arbeid og eksternt samarbeid, sier Hugo Limkjær, som leder en tjeneste som ser på fosterhjemmets kvalitet og kostnad.

− Vi ønsker å gi faglig og praktisk støtte til kommunene. Det praktiske kan være å lage flere rom i boligen. Vi har stor tro på at vi vil lykkes i prosjektet Under samme tak, og at vi sammen utvikler en pilot som resten av landet tar i bruk, forteller Sissel Aarak.

− En gjennomgang av 106 barnevernssaker viser for dårlig oppføling av fosterbarn på skolene. Hva gjøres med samarbeidet hjem og skole? Spør Kristin Ørmen Johnsen.

− Vi har fortsatt noe å gå på når det gjelder samarbeidet hjem og skole, medgir Elisabeth Lyshaug, og forteller om planene videre med blant annet bedre opplæring av egne veiledere, slik at de igjen kan veilede foreldrene på en god måte. Dessuten skal rektor på Gulskogen skole være med i styringsgruppa blant annet med tanke på leksehjelp.

Elisabeth Lyshaug, barnevernet, er med i prosjektet Under samme tak.
BILDE: Tjenesteleder barnevern, Elisabeth Lyshaug, har sammen med sine ansatte stor tro på lokaltilpassede tiltak for å få til godt fungerende fosterhjem.


− Ingen er født til å ha en mangelfull skolegang. Det viser seg at mange fosterbarn har store hull i sin utdannelse. Det krever en annen innsats, men det er ingen umulig oppgave å tette igjen hullet. Det er bedre å legge ressurser i forebyggende arbeid enn i dyre etterverntiltak, sier Sissel Aarak, som forteller at en studie fra Chicago i USA viser at fattige familier snakker 70 prosent mindre med barna sine enn i mer velstående familier.

Rekruttere fosterhjemsforeldre

Søsken ønsker å være sammen. Per i dag sliter barnevernet med å få plassert tre-fire søsken sammen i et fosterhjem.

Nå skal boligen i Skogliveien pusses opp, og etter hvert vil den huse både voksne omsorgspersoner og flere søsken. Med tanke på tilbakeføring til biologiske foreldre er dette også lettere med en samlet søskenflokk.

− Barnevernreformen gir kommunene større ansvar, og da er det viktig å stille spørsmålene: Hvilke utfordringer har vi? Hvilke tiltak trenger vi for å løse utfordringene? Vi har tro på lokaltilpassede tiltak, sier Elisabeth Lyshaug, og legger til at Drammen barnevern har totalt åtte avdelinger, deriblant en egen fosterhjemsavdeling.

− Nå skal vi rekruttere fosterforeldre. Husleie og driftsutgifter i det nye fosterhjemmet betales av kommunen, og fosterforeldrene får arbeidsgodtgjørelse. Vi må ha to foreldrepar, da paret får avlasting hver fjerde uke og skal avvikle ferie i løpet av året.

Komitéleder Kristin Ørmen Johnsen ønsker å komme tilbake om ett år for å høste erfaringer av prosjektet Under samme tak. Da bor det helt sikkert en fosterhjemsfamilie i Skogliveien som hun også kan hilse på.

Under samme tak Hansen, Aarak, Johnsen, Limkjær og Lyshaug.
BILDE: Her samlet under samme tak: ordfører Tore Opdal Hansen, Sissel Aarak fra SOS-barnebyer, stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, samt Hugo Limkjær og Elisabeth Lyshaug fra barnevernet i Drammen kommune.