– Sondre, som gikk her i fjor, går nå toppidrett turn på videregående. Også de andre deltakerne våre er i full gang i videregående skole. I fjor hadde vi ni deltakere, og i år er antallet 16, forteller en svært fornøyd prosjektleder av Ung11, Monica Søhus.

– Vi forsinket oppstarten av årets kull med ei uke for å følge fjorårets kull på videregående skole. Dette var noe deltakerne selv ønsket. Vi har et fint samarbeid med byens videregående skoler: årets deltakere har gjort seg kjent med deres skoletilbud, fått informasjon og omvisning. I disse dager lærer de å søke på relevante videregående skoler. I tillegg får de karriereveiledning, sier Søhus.

Forsterke deltakernes faglige og sosiale læring gjennom målretting og individuell tilpasning.
BILDE: Ung11 skal forsterke deltakernes faglige og sosiale læring gjennom målretting og individuell tilpasning. Noe deltakerne Oda Hoem, Esrom Kbrom og Karoline Randen kan underskrive på. De stortrives, og har god støtte i prosjektleder Monica Søhus og hennes lærerteam. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Styrker og svakheter

Ung11-deltakerne lærer seg selv bedre å kjenne i løpet av dette ekstra grunnskoleåret: hva er mine styrker og svakheter, hva liker jeg å gjøre, hvilke verdier og egenskapet har jeg, skal jeg søke studiespesialisering eller yrkesfagrettet opplæring er noen av spørsmålene som stilles.

Monica Søhus, tidligere rektor på Kjøsterud skole, har staket opp veien og utviklet Ung11-tilbudet, sammen med pedagogene Kjersti Haakaas Brekke, Fredrik Huuse og Mie Thode Poulsen. Sammen utfyller teamet hverandre faglig og relasjonelt.

– I dag får ingen får jobb med bare ungdomsskole og alle har rett til videregående opplæring. Derfor er utdannelse viktig, understreker Søhus.

Ung11 har to overordnede målsettinger:

1. Styrke og sikre den enkelte deltakers evne til å kunne starte, fullføre og bestå videregående opplæring.

2. Forsterke deltakernes faglige og sosiale læring gjennom målretting og individuell tilpasning.

Ung 11 er altså et tilbud til deltakere som har behov for en ekstra innsats for å være godt forberedt og i stand til å gjennomføre videregående skole. Det kan for eksempel gjelde deltakere som er sent ankommet til landet, deltakere som har stort fravær grunnet sykdom eller deltakere som av andre årsaker ikke har tilstrekkelig grunnlag til å starte i videregående skole.

– Hos oss bygger vi noe samtidig som vi går veien. Ungdommene sier selv hva de har behov for. Det er en sårbar gjeng med litt ekstra bagasje. Etter hvert blir deltakerne tryggere på hverandre, de har nær kontakt og betyr mye for hverandre. De er flinke til å bruke sine styrker og skape gode relasjoner, sier Søhus.

Selvbilde og selvtillit

Ung11 tilbyr et år uten karakterfokus, men har både skriftlig og muntlig eksamen med karakterer og vitnemål.

– Vi har tilpasset opplæring, da vi har store variasjoner i gruppa. Én trenger kanskje å lære seg det norske språket best mulig, men kan være god til å lære bort sine matematikkunnskaper. De viser seg gang på gang at deltakerne er trygge og gode læringspartnere for hverandre. Noe som gjør at man føler seg betydningsfull, som igjen øker selvbildet og skaper selvtillit. Fagopplæring handler om å se verden i et helhetsperspektiv, samt å samarbeide på tvers. Ungdommen er hele veien med på sin egen læringsutvikling med bevisstgjøring hele veien, sier Monica Søhus, og understreker at hver enkeltes stemme er viktig.

Styrke og sikre den enkelte deltakers evne til å kunne starte, fullføre og bestå videregående opplæring.
BILDE: Styrke og sikre den enkelte deltakers evne til å kunne starte, fullføre og bestå videregående opplæring. Her får Esrom, Karoline og Oda god hjelp i læringsprosessen både av hverandre og av lærer Kjersti Brekke Haakaa.

Kunnskapsdeling og trivsel

16-åringene Oda Hoem, Esrom Kbrom og Karoline Randen vil gjerne dele sine erfaringer som Ung11-deltakere. De hadde alle tre kommet inn på videregående, men valgte likevel å ta et ekstra ellevte år.

– Jeg har lært mer enn forventet, da jeg fokuserer mer på læringa mi. Jeg sjekker opp og ber om hjelp ved behov, og det syns jeg er fint, sier Esrom.

– Vi prater mer om teamene, slik at vi får økt kunnskap. Og vi deler mer med hverandre, noe som er veldig bra, mener Oda.

– Her har vi mer fokus på personen og ikke faget. Lærer oss selv bedre å kjenne. Samt å ha en mening og stå for det, sier Karoline.

– Deltakerne har modnet veldig og fått økt selvinnsikt, blitt modigere og tryggere personer. Og denne jobben har de gjort selv, understreker Søhus.

– Jeg følte at jeg ikke var klar for videregående, og trengte ett år til for å bedre kunnskapsnivået, sier Esrom, som kanskje vil bli eiendomsmegler eller ha en økonomijobb.

– Jeg har utviklet meg positivt både faglig og psykisk. Blitt mer bevisst hva jeg takler og ikke takler. Nå er det lett å komme seg opp om morgenen, og jeg føler meg preppa for videregående skole. Nå byr jeg på meg selv, sier Oda, som ønsker å bli forsvarsadvokat, da hun har sterke meninger med formelle og saklige argumenter. Media og kommunikasjon er også et yrke hun kan tenke seg.

– Jeg hadde mange grunner. Mistet mye av 10-klasseopplæringa. Valget stod mellom Ung11 eller ett friår. Nå er jeg fokusert på skole og fag, og jeg har ikke angret at jeg valgte Ung11, sier Karoline, som ser for seg et framtidig yrke som kokk, konditor eller interiørkonsulent.

Om noen år har nok Norge fått en ny forsvarsadvokat, en eiendomsmegler og en kokk.

Les om hva Kristin Skogen Lund lærte av Ung11-besøket.