Ole-Andreas er den fødte guide, der han viser byens ordfører, Tore Opdal Hansen, rundt på arbeidsplassen sin på Unik Bedrift, og lar ham få hilse på alle kollegene og bli bedre kjent med hva arbeidsoppgavene deres er.

Unik bedrifts arbeidsstue
Ole-Andreas er godt kjent både med kollegene sine og hva de forskjellige rommene brukes til. Her er det medarbeiderne i arbeidsstua som får besøk av ham og ordfører Tore Opdal Hansen.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Unik Bedrift

Det er en målsetting at personer med utviklingshemming eller nedsatt funksjonsevne har et arbeide etter normalitetsprinsippet om rett til arbeid og deltakelse.

Drammen aktivitet og Granstad jobb- og aktivitetssenter for personer med utviklingshemming ble én avdeling, Unik Bedrift, fra 1. januar 2017. Per i dag er det 55 brukere som har dagtilbud i avdelingen. Deler av Unik bedrift er nå samlokalisert med Enter Kompetanse AS.

20 personer har sitt arbeids-/aktivitetstilbud ved lokalene på avdeling Granstad. Flere planlegges overført til lokalene til Enter Kompetanse AS innen kort tid. Å få overført alle avhenger av ytterligere tilrettelegging for flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne i lokalene til Enter Kompetanse AS.

Unik Bedrift oppvaskmaskin
Ole-Andreas gir ordføreren en grundig veiledning i hvordan den hypermoderne oppvaskmaskinen skal betjenes. Og ordføreren forteller at han tok oppvaska i militæret.

Planen er at også at VTA-bedriften Vinn Industrier AS skal flytte inn i samme bygg og at disse tre skal danne én bedriftsklynge. (VTA står for varig tilrettelagte arbeidsplasser i regi av NAV).

Unik Bedrift jobber med følgende inndeling i avdelinger som skal utvikles sammen med brukere: Service, teknisk, logistikk og formidling, samt kreativt hjørne. 

Unik bedrift skal gjenspeile:

•       Arbeidsstedet er et sted for læring og vedlikehold på flere områder

•       Arbeidet skal være nyttig

•       Arbeidet skal gi tilhørighet

•       Arbeidet skal si noen om hvem du er

Unik Bedrift arbeidsstua
Stor aktivitet i arbeidsstua, alt fra symaskinsøm til veving.

Enter Kompetanse AS

I samme bygget holder også Enter til, og ordfører blir vist rundt av Vibeke Holst, sjef for Jobb og Utvikling.

Enter Komptanse sveisemaskin
Her kan man stå uten verneutstyr på utsida av sveiseapparatet, som jobber så gnistene fyker.

Enter Kompetanse AS sørger for varig tilrettelagt arbeid, og har profesjonell produksjon av forskjellige produkter, som blant annet bilgulv, stålskap, stikkontakter, støpsler og catering. Produksjonsutstyret er topp moderne, og selskapet har også egne selgere og lærlinger.

Enter Kompetanse stikkontakter
Ordfører Tore Opdal Hansen følger nøye med når de bittesmå delene blir plassert riktig i stikkontaktene.

– Vi har 17 tilrettelagte plasser, og 38 arbeidsforberedende plasser i samarbeid med NAV. Her går man fra A-Å, med kartlegging, arbeidspraksis og kvalifisering. Målet er at hver enkelt skal komme ut i det vanlige arbeidslivet. Vi er klar for flere tiltaksplasser og håper på dette, sier Vibeke Holst, og åpner døra inn til “skolestua”, hvor minoritetsspråklige får norskopplæring og akkurat nå lærer seg å skrive CV.

I annen etasje gjør kokkene ferdig dagens lunsj, og ferdigkokt egg, oppskåret tomater og annet pålegg er klare til å legge på brødskiver og rundstykker. Kjøkkenet har storproduksjon, blant annet til Elvefestivalen, Skisprinten og bedriftskantiner i området.

Så er turen kommet til veis ende, og Holst viser byens ordfører veien tilbake til Unik Bedrifts lokaler og ringen er sluttet.