Tablettene lagres nå lokalt og beredskapen styrkes.

Tidligere har jodtabletter vært lagret sentralt. Nå er beredskapen styrket ved at jodtabletter lagres i den enkelte kommune. I Drammen er tabletter distribuert til blant annet skoler og barnehager.

Letter tilgang

Dette gjør tilgangen til jodtabletter enklere for innbyggerne og sikrer en langt tidligere behandling med naturlig jod der dette måtte være nødvendig.

Det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap vil, ved en atomhendelse, om nødvendig gi en anbefaling om inntak av jodtabletter. Jodtabletter skal inntas så raskt som mulig etter at en slik anbefaling er gitt.

Skolene og barnehagene i Drammen kommune sørger for utlevering til barn/elever som oppholder seg på skolen/i barnehagen, og varsler foresatte.

Kommunen vil ved en radioaktiv hendelse også levere ut jodtabletter ved helsestasjoner, legevakten, fastlegesentre og sykehjem.

Ved radioaktive utslipp som følge av uhell/ulykker vil det også kunne være utslipp av radioaktivt jod. Radioaktiv jod kan gi kreft i skjoldbruskkjertelen. Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod, for eksempel i form av jodtabletter.

For dem under 18

Målgruppen for jodtabletter er unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene har størst opptak av jod og vil derfor ha mest nytte av tablettene.

Skrin og mappe med jodtabletter
BILDE: Jodtabletter oppbevares i slike i skrin.