Vinteren 2019 har fire tverrfaglige arkitektteam arbeidet med framtidsrettede, innovative, bærekraftige og samtidig realistiske løsninger for etterbruk av sykehusområdet på Bragernes.

De fire forslagene ble levert til kommunen og Vestre Viken HF 7. mai, og nå inviterer kommunen, helseforetaket og FutureBuilt til utstilling av forslagene i rådhusets kundesenter.

Se forslagene her og gjør deg opp en mening om hvem og hva av forslagene som er mest realistisk og framtidsrettet.
Utstillingen blir stående hele sommeren.

Utstillingsåpning sykehustomta børresenelever og ordfører
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen takker arkitektteamene og elever fra Børresen skole som har deltatt i parallelloppdrag for å utvikle nåværende sykehusområdet til nye og bærekraftige formål. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Byens indrefilet

– Oppdraget skal danne grunnlaget for en helhetlig utvikling av dette området, som jeg mener er byens indrefilet på cirka 100 mål, sier ordfører Tore Opdal Hansen på utstillingsåpningen onsdag 12. juni, og legger til:

– Oppdragsgiver står fritt til å bruke de beste elementene fra hvert bidrag, og sette dem sammen til en helhetlig områdeutvikling.

Utstillingsåpning sykehusområdet Tore Opdal Hansen og Finn Egil Holm
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen og direktør for administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF, Finn Egil Holm, synes det er spennende og spenstige forslag til ny bruk av dagens sykehusområde, og gleder seg til den videre bydelsutviklingen.

Direktør for administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF, Finn Egil Holm, takket også arkitektteamene for vel utført arbeid:

– Vestre Viken er den største tomteeieren på området som nå er belyst, og salget av området skal bidra til finansieringen av det nye sykehuset på Brakerøya. Da vi signerte avtalen med Drammen kommune om dette parallelloppdraget i august i fjor, var vi opptatt av å sikre at eiendommen får en fremtidsrettet bruk. Det føler vi er ivaretatt.

Vi i Vestre Viken ser at det er utviklet flere gode løsninger som viser at dette området kommer til å bli attraktivt både for bolig- og næringsformål etter at sykehuset er flyttet.

Høyblokka har stått som et signalbygg siden 1980 – og vi er spesielt fornøyde med at det har kommet flere gode innspill på hvordan høyblokka kan bevares og utvikles gjennom annen bruk – herunder boliger.

Utstillingsåpning eksisterende sykehusområde arkitekt Sander Dekker i Norconsult
BILDE: Sander Dekker i Norconsult mener dagens sykehus kan utvikles til blant annet ei boligblokk med en fantastisk utsikt over byen.

Elv til ås – en blågrønn byplan

Ingen av arkitektteamene ønsker å rive hele blokka, og målet er viktig å styrke forbindelsene fra ås til elv – mark til park – og spille på lag med sentrum. Muligheter og etterbruk av området, og elevrådet fra Børresen skole har vært med i flere verksteder for å diskutere og komme med innspill til temaet barn i by.

Forslag ble presentert av representanter fra teamene 1) Nordic og Norconsult, 2) Powerhouse Company, Skajaa arkitektkontor, Bollinger+Grohmann ingeniører, Multiconsult og Urgent agency, 3) Arkitema architects, Dronniga Landskap, Civitas og Cowi, 4) Fragment, Vill urbanisme,Vill energi, Økologi og Bærekraft, Nabolagshager, Trøbbelskyter og Hoi, samt leder av vurderingskomiteen, arkitekt MNAL Einar Lunøe.

Noen av forslagene som ble presentert:

  • Dele blokka horisontalt i tre deler med botanisk hage og dyrking av mat på toppen
  • La blokka fylles med skoleelever, boliger og restaurant
  • Fokus på gående, syklende og kollektivtrafikk
  • Smale gater med småhus og leilighetsbygg med mange grøntområder, som inviterer til sosial interaksjon
  • Norges mest bærekraftige boområde med cirka 3.400 innbyggere
  • Oppgradere Hauges gate, hvor trafikken ledes mot
  • Bortimot bilfritt og grønne byrom ut i gatene, hvor det er trygt og godt å vokse opp og bo uansett alder

Nå blir det spennende å se hvordan arkitekter og byplanleggere i dialog med innbyggerne skaper framtidas bydel med kreative og miljøvennlige løsninger etter at dagens sykehus flytter til Brakerøya i 2024-25.

Utstillingsåpning eksisterende sykehusområde tilskuere ser på arkitekttegninger
BILDE: Mange tok arkitekttegningene i nærmere ettersyn, og nå kan innbyggerne se de spennende forslagene om hva dagens sykehusområde kan brukes til i rådhusets kundesenter. Utstillingen vises i hele sommer.