Fire vakre hager, i fire bydeler, mottok velfortjent heder og ære.

Hvert år premierer Konsul Bull Kiøsteruds premiefond byens fineste hager, og i år var disse fire eiendommene plukket ut: Sameiet Hatleberg terrasse i Buskerudveien 27 A-D, Åssiden, Knive terrasse 47, Åskollen (eiere Lisbeth Hannevig og Arne Eriksen), Solbakken 13, Bragernes (eiere Liv Merete Bøstrand og Ronny Hanssen) og Stubberudveien 12, Konnerud (eier Kjell Arnljot Thorrud).

Vakre hagers prisvinner Solbakken 13
BILDE: Liv Merete Bøstrand og Ronny Hanssen i Solbakken 13 på Brakerøya mottar sammen med døtrene plakett og blomster fra ordfører Tore Opdal Hansen og styreformann Arne Finn Solli i Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Styret i Drammens Forskjønnelse og Gavn foretar hvert år en omfattende befaring i byen for å finne frem til mulige premieobjekter. Rentene av fondskapitalen skal utdeles i form at premier til personer som bygger, og som ved husets arkitektur, utforming og vedlikehold av det omkringliggende hageanlegg, har vist særlig smak og skjønnhetssans.

Onsdag 15. november ble prisene delt ut av ordfører Tore Opdal Hansen, sammen med juryformann Arne Finn Solli, i rådhusets storstue. Hager til glede for naboer og forbipasserende I år fikk juryen inn 12 hager til vurdering.

− Vi har som vanlig foretatt to befaringer, én på våren og én på ettersommeren, sier juryformann Arne Finn Solli.

− Vi prioriterer anlegg, hvor hus og hage framstår helhetlig og harmonisk. Og som ikke bare er til egen fornøyelse, men også til glede for naboer og forbipasserende. Så derfor er det viktig at hagen er godt synlig fra offentlig vei, understreker Solli.

Prisvinnerne av Vakre hager
BILDE: Stolte hageeiere sammen med ordfører Tore Opdal Hansen og juryformann Arne Finn Solli. Diplom, messingskilt, blomster og ett års medlemskap i foreningen er premien.

Årets prisvinnere gir en fin bredde og variasjon: Fra relativt nyanlagte hager med moderne plantevalg til etablerte hager, hvor resultater er kommet etter flere generasjoners hageglede.

Les hvorfor disse hagene ble premierte.

I tillegg ble det overrakt et gavebrev på 10.000,- kroner til Tangen menighet, som skal brukes til restaurering av kapellet. Det er Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn fra 1870, som står bak kåringen. I styret sitter Ingeborg Dahl, Finn Alfred Møller, Kirstine Laukli, Åse Skrøvset, Eva Birgitte Sanni Jacobsen, Marte Høibraaten og Arne Finn Solli.