26 internasjonale valgobservatører er i Norge for å overvåke valget. Drammen er en av kommunene som observeres. Rapporten kommer tirsdag.

Valgobservatører i Drammenshallen.
BILDE: Einar Stephan forklarer hvordan man avgir sin stemme ved valget i Drammen og Norge.

- Vi er her for å observere, men også for å forske og lære hvordan dere gjør det her, sier Kristina Pitalskaya, fra Georgia.
Om en måned er det valg i hjemlandet hennes. Observasjonene rundt stortingsvalget og fra dagen i Drammen, tar hun med seg hjem til Georgia - et land som har en valglov på 700 sider og et valgsystem svært ulikt det norske.

Støttet av UD

Det er Den norske Helsingforskomité som for fjerde gang er verter for valgobservasjon av det norske Stortingsvalget. 26 valgobservatører fra 11 ulike land i det tidligere Sovjetunionen kommer til Norge for å observere, lære og komme med tilbakemeldinger. Observatører som får finansiell støtte fra Utenriksdepartementet i Norge.

De vil følge Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europas (OSSE) internasjonale standarder for frie og rettferdige valg, og også OSSEs Code of Conduct for observatører.

Pitalskaya og Sergey Zykov fra Russland observerer, mens Enver Djuliman, som til daglig jobber med undervisning i menneskerettigheter og fredsarbeid for Helsingforskomiteen, er deres vert. Sammen har de tre så langt besøkt seks av ni valglokaler i Drammen. De har observert, notert, tatt bilder og stilt spørsmål til hele prosessen ved stemmegivingen. På bakgrunn av dette lages en felles rapport av valgobservatørene.

Kvalitetsikre

Ordfører Tore Opdal Hansen synes det er veldig positivt at det kommer internasjonale observatører til Drammen.
- Det er med på å kvalitetssikre valget vårt, sier Opdal Hansen.
Sammen med Vegard Hetty Andersen, ansvarlig for gjennomføringen av valget i Drammen, forteller og forklarer Opdal Hansen om valget. Om rettigheter, muligheter og regler rundt valget og stemmegivningen. Eksempelvis om tilgjengeligheten ved forhåndsstemmingen rundt om i byen. Et tilbud som i år har blitt svært godt mottatt blant velgerne.

- Det er noe jeg skal ta med og fortelle om Georgia, sier Kristina Pitalskaya.

Valgobservatører fra Georgia og Russland, i samtale med Vegard Hetty Andersen og Tore Opdal Hansen.
BILDE: Valgobservatørene Kristina Pitalskaya fra Georgia, Sergey Zykov fra Russland og Enver Djuliman fra Den norske Helsingforskomité, i samtale med Vegard Hetty Andersen (t.h) og Tore Opdal Hansen.

Veldig ulikt

- Det er veldig interessant å observere valget her. Mye er ulikt her og i Georgia, forteller Pitalskaya videre.
At for eksempel barnehager kommer på besøk til et valglokale for å se hvordan et valg gjennomføres, synes hun er fantastisk å se. Det er utenkelig i Georgia.
- Vi lærte ikke noen ting om valg på skolen, smiler hun.
 «Våre observatører får muligheten til å observere valg i et veletablert demokrati preget av stor tillit til valgprosessen - en situasjon som i stor grad er fraværende i de statene flertallet kommer fra. Valgobservatørene får dermed mulighet til å sammenligne et norsk stortingsvalg med hvordan valg gjennomføres i sine egne hjemland», skriver Den norske Helsingforskomité i brevet som er sendt rundt til kommunene som har observatører på besøk.

Valgobservatører blir forklart hvordan valget i Drammen og Norge foregår.
BILDE: Valgobservatører blir forklart hvordan valget i Drammen og Norge foregår.

Lovendring

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør de blant annet gjennom overvåking av valg, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tilbakemeldinger fra observatører etter 2005-valget førte til lovendring og krav om at alle må vise legitimasjon når de skal stemme. Etter 2013-valget ble fristen for å telle forhåndsstemmer forlenget, etter at observatører påpekte lang reisevei blant annet i Finnmark.

Om observasjonen av årets valg vil føre til noen endringer, gjenstår bare å se.