Det er mye vann som renner nedover Einar Aass vei på Austad.

Vannet renner nedover Austadveien og videre ned til Bjørnstjerne Bjørnsonsgate.

  • Årsaken er at snø og isdekke i bekkeleiet hindrer vannet å følge sitt vanlige løp.

Dermed har vannet tatt nye veier utenfor bekkefaret.

Åpner bekken

Demningen oppe ved Blektjern er undersøkt, og det er ikke registrert noen skader på den.
Kommunen har alt tilgjengelig mannskap ute med gravemaskiner for å åpne opp bekken.

Vær forsiktig

Vi ber om at folk som ferdes i området, er forsiktige på grunn av vannmengdene og isdekket som vannet nå forårsaker.