Følg med på værmeldingene i de nærmeste dagene.

Nå smelter snøen i fjellet og det kommer mye vann i Drammensvassdraget. Det er forventet 10-årsflom.

Flomtopp neste uke

Det kommer til å være økende vannstand frem til en flomtopp tidlig neste uke.

Det er forventet en vannføring tilsvarende flommen i 2013, men situasjonen kan endre seg ved store nedbørsmengder.

Målepinne

Det står en målepinne under Bybrua, hvor man kan følge med på vannføringen i elva.

Ved 10-årsflom vil vannet sannsynligvis gå opp til ca 1.40 meter på denne målepinnen.

Målepinnen ved Byrbrua. Piler viser hvor høyt vannet er ventet å stige.
BILDE: Den røde pila viser hvor høyt vannet er ventet i stige.

Følg med på værmeldingen

Kommunen følger situasjonen nøye. Og oppfordrer innbyggerne til å følge med på værmeldingene de nærmeste dagene.