Mange tiltak for å rydde opp før 17. mai

Snøen er vekk og dermed avdekkes alt som har samlet seg langs veiene gjennom vinteren. Vårsola inspirerer folk til hagearbeid, det er tid for å klippe frukttrær og kanskje kvitte seg med hageavfall fra sist høst. Det er tid for en ekstra innsats.

”Rusken” er i gang

Barnehager og skoler i hele byen gjennomfører den årlige ”Rusken”-aksjonen i sine nærområder. Kommunen henter avfallet som samles inn og leverer det på gjenvinningsstasjonen. Så langt har skoleelever og barnehagebarn levert mer enn ett tonn med avfall i sekker.

Samtidig er Vei, natur og idrett i Drammen kommune i gang med å rydde langs veier og i parker og lekeplasser. 

Innsamling av hageavfall 

Renovasjonsselskapet for drammensregionen har hatt innsamlingsaksjon for hageavfall de to siste ukene. Hageeiere har kunne kvitte seg med kvist, greiner, gras og løv – helt gratis. Utallige bunter og sekker med hageavfall har på denne måten funnet veien til gjenvinningsstasjonen. Gevinsten er, i tillegg til en triveligere hage, at det blir mindre oppblomstring av skadedyr.

Et slag for strandlinja  

Drammen havn har tatt initiativ til en egen aksjon for å renske opp langs strendene, som del av en nordisk dugnad. Svelvik, Lier, Røyken, Hurum og Drammen kommuner er med på laget.

Etter at folk ble kjent med historien om hvalen som hadde magen full av plast, har mange tatt inn over seg verdien av å ha ryddige strender. I tillegg kommer det rent estetiske selvsagt.

Strandryddeaksjonen pågår fra 3. til 7. mai, og i Drammen skal det ryddes både langs elva og langs fjorden. Dette er en aksjon som passer for alle, lag, foreninger, vel, skoleklasser og enkeltpersoner. 

Gratis hansker og søppelsekker kan hentes på servicetorget på rådhusene i de fem kommunene, samt i administrasjonen ved Drammen havn og på Drammensbiblioteket. Hvem som helst kan melde seg på aksjonen.

Kommunene og Drammen havn vil sammen sørge for at søppelet som samles inn blir fraktet vekk. På en del av ryddestedene setter de ut containere og merker dette i aksjonene på portalen. Andre steder vil det komme biler å hente avfallet etter avtale.

Meld deg på eventet Strandryddeaksjonen for Drammensfjorden på Facebook. Der legges det fortløpende ut praktisk informasjon om hvor det trengs ryddere, om hvor containerne plasseres ut og hvor man kan bestille henting av avfall.

Les mer om strandryddeaksjonen