Sivilforsvaret gjennomfører øvelse klokka 12.

Sivilforsvaret minner om at offentlig varslingsprøve blir gjennomført onsdag 9. januar 2019 kl 12 00.

Varselet betyr:

  • Viktig melding - lytt på radio (søk informasjon)

Mer om varsling på Sivilforsvarets nettsider