Det er satt opp automat med forklaring ved kanskje de mest populære inngangsveiene til Drammensmarka.

De er plassert ved tunnelåpningen til Spiralen, oppe på parkeringsplassen til Spiralen, samt ved Landfalltjernveien på toppen av Underlia.

Informasjonen på automaten forklarer hvordan du kan laste ned EasyPark-appen på din mobil.

Veiavgiftautomat Easy Park Spiraltunnelen
BILDE: Betal veiavgift til både Spiralen og Landfalltjern ved hjelp av mobilappen til EasyPark. Foto: Birgitte Simensen Berg


Åpningstider til Spiralen og Friluftsmuseet:
Hverdager klokka 7.00-23.00, lørdag og søndag klokka 8.00-23.00.