Sommeren er på hell og et nytt skoleår er på trappene. For førsteklassingene er det noen ekstra spennende dager i vente. Vi ønsker velkommen til skolestart.

To jenter utenfor porten til Danvik skole første skoledag
BILDE: Mandag starter skolen etter sommerferien. Velkommen til elevene som har sin aller første skoledag.

En lang og varm sommerferie er snart over. Nå ønsker vi alle grunnskolens 7831 elever hjertelig velkommen til skolestart. Og ekstra velkommen til de som for første gang skal være elev ved en av skolene i Drammen.

Mandag er en stor dag for 739 spente og forventningsfulle fem og seks-åringer i Drammen. Da er det skolestart. Noen har allerede vært dager eller uker på Sfo og blitt litt kjent, men mandag starter skolehverdagen på ordentlig. 

Alle førsteklassingene i Drammen har skolestart mandag 20. august på ettermiddagen, men tidspunktene er ulike. De finner du her: 

Har du et barn i Drammensskolen vil du alltid kunne finne nyttig informasjon om skole på kommunenes hjemmeside. Enten det gjelder sfo/aks, skolegrenser, permisjoner, kompetansesenteret, eller sommerskolen, for å nevne noe.   

Aktivitetsskole på Brandengen. Elever ser på film og stiller spørsmål.
BILDE: Aktivitetsskole på Brandengen skole.