Psykisk helse og rusarbeid og Kirkens bymisjon markerer Verdens overdosedag i Strømsø kirke fra kl. 14.00 med taler, musikalske innslag og appeller.

Overdosedagen fredag 31. august 2018

Verdens overdosedag markeres for å minnes de døde og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. Overdosedødsfall skjer i nesten alle land i verden, og overalt er det injeksjonsbruk av opioider som er den viktigste dødsårsaken.

Overdosedagen er global: World Overdose Awareness Day  Mottoet i år er Time to remember – time to act.

Les mer om Verdens overdosedag og overdosestatistikk for kommunene (pdf)