Denne uka får alle fjerde- og femteklassingene i hele landet mer kjennskap til lokalsamfunnet. Gjennom Ungt Entreprenørskaps program “Vårt lokalsamfunn” lærer elevene om demokrati, yrker, lønn, skatt og velferd med et spesielt fokus på svart økonomi.

Over 100 ansatte fra LO, Skatteetaten, NHO, KS, YS og Unio vil være lærere for én dag, og onsdag 7. november får femteklassingene på Vestbygda skole besøk av “lærer” Tore Opdal Hansen.

Vestbygda skole lærere Tore og Margrethe
BILDE: Vårt lokalsamfunn står på timeplanen hos femteklasse ved Vestbygda skole. Lærere for én dag er ordfører Tore og Margrethe fra NHO. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

– Det blir spennende og utfordrende å være lærer. Jeg håper barna vil lære mer om hvordan demokratiet fungerer, og om hvorfor vi må arbeide og betale skatt, sier byens ordfører.

Dialog, argumentering og avgjørelse

Demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av hvilke utfordringer som ligger i å leve sammen i et fellesskap, samt at alle har samme rett og mulighet til å delta i utformingen av samfunnet.

– Vi har forskjellige meninger og interesser, men det er viktig at vi sammen kommer fram til ett resultat. Alle kan komme med forslag og ingen forslag er dumme, sier ordfører Tore Opdal Hansen, før elevene får oppgaven de skal ta stilling til:

Ett bygg står ledig i ei sentrumsgate: hva skal det nå brukes til? Hva trenger byen? Hva kan være av interesse for flertallet? Hvorfor er ditt valg en god idé? I arbeidsheftet skriver hver elev sin butikkidé, så må gruppa på tre bli enige om ett forslag og til slutt skal klassen bestemme hva slags butikk byens innbyggere skal få.

Adrian, Christian og Matilda med lærehefte
BILDE: Adrian, Christian og Matilda har skrevet sine gode ideer i arbeidsheftet fra Ungt Entreprenørskap. Hva slags tilbud bør være på plass for å skape et godt bomiljø?
Vestbygda skole med lærer Tore Opdal Hansen
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen, med sin lange erfaring som politiker, har gode samarbeidsråd å gi elevene ved Vestbygda skole.

– Tannlege og bruktbutikk har fått flest stemmer, og nå må dere argumentere for hvilket av disse valgene som er best – kommer det få eller mange til gode med et tannlegekontor eller en bruktbutikk? Spør ordføreren, som forteller at slik må også bystyrepolitikerne gjøre: argumentere om fordeler og ulemper ved avgjørelsen de fatter.

– Nå har vi hatt en debatt, og jeg er sikker på at dere ser at saken har flere sider enn om hver og én av dere skulle tenke for seg. Vi lever i et demokrati, hvor vi skal bestemme sammen, understreker Tore Opdal Hansen.

Det blir hemmelig valg, og stemmesedlene brettes og legges i en kurv. Det blir uavgjort – like mange stemmer til bruktbutikk som tannlegekontor. Da blir det loddtrekning, og byens ordfører får den store ære å avgjøre hva bygningen skal romme.

Noen blir glade, mens andre blir skuffet – akkurat slik det er når bystyret tar sine valg – da ordføreren trekker lappen hvor det står tannlege!

Vestbygda skole hemmelig avstemming.
BILDE: En hemmelig avstemming og én loddtrekning avgjør om byens tomme bygg nå skal inneholde en bruktbutikk eller et tannlegekontor. Ordføreren avgjør saken ved loddtrekning: tannlegekontor!