Drammen kommune søker fosterforeldre til et pilotprosjekt med en ny omsorgsmodell for søsken.

  • Vil du at søsken skal få vokse opp sammen?
  • Vil du og din partner være fosterforelder på heltid? 
  • Vil du flytte inn i en ny bolig? 
  • Vil du være med på å utvikle fosterhjemsomsorgen i Norge? 

Drammen samarbeider om å utvikle en ny omsorgsmodell for søsken. Pilotprosjektet, som er i samarbeid med SOS-barnebyer, søker derfor fosterforeldre.

Som fosterforeldre for søsken flytter dere sammen med barna inn i et nytt hjem og en fosterforelder vil få arbeidsgodtgjørelse for å være hjemme på heltid.

Kommunen stiller med et sterkt støtteapparat som vil være tilgjengelig for veiledning og bistand. Dere får også tilbud om avlastning, kurs og samlinger med andre fosterfamilier.

Informasjonsmøter

Velkommen til informasjonsmøte Bufetats lokaler på Grønland 68,  2. etasje.

  • Onsdag 15. mai kl. 18 00
  • Onsdag 19. juni kl 18 00
  • Onsdag 21. august kl 18 00
  • Torsdag 10. oktober kl 18 00

Informasjonsmøtene gjennomføres i samarbeid med Fosterhjemtjenesten i Buskerud.

Les mer om prosjektet på SOS barnebyers nettsider

Spørsmål?

Mette Barth Andersen

  • Telefon: 40 80 14 84
  • E-post: