Løypa ble åpnet 7. februar og tilfredsstiller kravene til internasjonale konkurranser.

Snorklipp

På full fart ut i den nye løypa med en gang ordfører Tore Opdal Hansen klippet snora.

- Da vi bygget dette løypeanlegget forut for World Cup i 2011, så hadde vi ikke penger nok til å fullføre, så den ene femkilometeren ble stående igjen. Den løypa som vi kaller løype nord, er den siste biten som skal åpnes i dag. Den er i sin helhet anlagt og bygget av Drammen kommune, forklarer Geirr Kihle, styreleder Konnerud Idrettslag.

- Nå har vi et fullverdig FIS-anlegg for alle typer arrangementer. Ikke for å skryte, men vi kunne altså hatt OL i disse løypene. Det er veldig nærliggende å tenke NM om noen få år. 2020 er det første mulige året, og den søknadsfristen går ut i oktober, forteller Kihle.

Krevende ny løype

De to fem-kilometer sløyfene er svært forskjellige. Den nye er svært kupert og krevende og passer best for klassisk stil, mens den gamle sløyfa egner seg bedre til skøyting.

- Nå har jeg kjørt rundt nesten hele den nye løypa med løypemaskinen, og den kommer til å være både krevende og underholdende, sier ordfører Tore Opdal Hansen.

- Et sånt anlegg byr på store muligheter. Folk kommer hit fra hele drammensområdet for å gå på ski. Det er mange skirenn som er avlyst andre steder og som flyttes hit til Konnerud. For her satser man ikke bare på ”villsnø”, her er det kunstsnø, påpeker ordføreren, som i sin åpningstale la han vekt på at det nå er etablert en kvalitetsarena, og at dette er i tråd med kommunens mål om ”Byvekst med kvalitet”.

- Dette anlegget skal stimulere til skileik, skiglede og konkurranseidrett. Og økt aktivitet bidrar til til bedre folkehelse for Drammenssamfunnet. I dag er det mange ivrige på skitrening, og etter treningen vil alle få litt å drikke og noe å bite i, sa ordfører Tore Opdal Hansen før han klippet snoren.

Fakta om skianlegget

Skianlegget inneholder i dag 5 km sør trasé (lyssatt), 5 km nord trasé (planlagt lyssatt). Det er laget et nytt anlegg for produksjon av snø, med lanser langs løypetraseene. Dette gir mulighet for skiidrett og skileik, selv i vintre med lite snø. I tillegg er det rulleskiløype for sommertrening, handicapløype, ny ballflate og sandhåndballbane/sandvolleyballbane.

Løypemaskin

Løypemaskinen på vei ut i den nye traséen.