Plangleggingsdager i 2018

  • 2. januar
  • 20. mai
  • 29. juli 
  • en dag uke 33, dato kommer senere
  • 1. november