Nærmiljøbarnehage med smågruppeavdeling med plasser tilpasset barn med funksjonsvansker og hjelpebehov.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • For barn 0–5 år
  • Plasser: 49
  • Avdelinger: 3
  • Ansatte: 15
  • Planleggingsdager

Om barnehagene i Drammen

Åpningstider

Mandag–fredag: 06.45–17.00

Telefon

32 04 46 50

E-post

Besøksadresse

Vårveien 5
3024 Drammen