Planleggingsdager i 2018

  • 9. mars
  • 18. mai
  • 15. august
  • 1. november
  • 2. november

Vi ber om mulighet for å endre en dag av hensyn til kurs i regi av Drammen kommune v/ Kompetansesenteret