Planleggingsdager i 2019/ 2020

  • 15. august
  • 16. august
  • 25. oktober
  • 3. januar
  • 22. mai