Sentrumsbarnehage med kort avstand til skog, parker, torg og bibliotek.

Nøkkelinformasjon

Lilleløkka barnehage på facebook

Om barnehagene i Drammen

Åpningstider

Mandag–fredag: 06.45–17.00

Telefon

32 04 47 71

E-post

Besøksadresse

Amtmand Bangs gate 8
3019 Drammen