Planleggingsdager 2017. Barnehagen holder stengt på planleggingsdager.

  • Mandag 29. mai 
  • Torsdag 17. august
  • Fredag 13. oktober
  • Mandag 27. november