Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer regelmessig, må du ha godkjenning av kommunen.

Dagmammavirksomheten skal ta hensyn til barns helse og trivsel.

Godkjenningen stiller blant annet krav til:

  • lokalenes utforming og innretning 
  • muligheter for aktivitet og hvile 
  • rengjøring og vedlikehold 
  • inneklima

Du må ha godkjenning dersom følgende kriterier oppfylles:

  • antall barn er tre eller flere (inkludert eventuelle egne barn) 
  • ukentlig oppholdstid er ti timer eller mer
  • virksomheten er regelmessig
  • det tas betalt for tilsynet

Foreldre som ønsker dagmamma for sitt barn har nytte av å vite om en aktuell dagmamma er godkjent av kommunen, og eventuelt være pådriver for å fremskaffe en slik godkjenning.

Søk om godkjenning

Ta kontakt med kommunen på tlf 32 04 00 00 eller send e-post til  for å få nærmere informasjon om hvordan du skal søke om godkjenning.

Søknaden bør inneholde en kort redegjørelse for hvordan virksomheten vil etterleve de ulike bestemmelsene i forskriften.