Etablere barnehage eller åpen barnehage

Før en barnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen.

Barnehager må ha godkjenning, dersom:

 • Barnehagen skal drives på regelmessig basis og minst ett av barna har et ukentlig opphold på mer enn 20 timer 
 • Antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller mer, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år
 • Virksomheten utføres mot godtgjøring

Barnehager som ikke oppfyller disse kriteriene (som for eksempel åpne barnehager) kan velge å søke godkjenning. 

For å få godkjenning forplikter barnehageeier seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk med hensyn til både pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet.

Noen av kravene for å få godkjenning:

 • Barnehagens vedtekter skal blant annet gi opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
 • For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg
 • Barnehagen skal føre internkontroll

Den som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften, må sørge for at det blir utført en radonmåling.

Kontakt kommunen for mer informasjon

Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller.

 • Kundesenteret i Drammen kommune
  E-post: 
  Telefon: 32 04 00 00

Mer informasjon